Informații generale

România promovează o educație deschisă, flexibilă, bazată pe aplicarea corectă și creativă a politicilor publice destinate formării viitorilor cetățeni, implicați activ în procesul de consolidare a identității naționale în context european.

„Creatori de educație” este un concurs destinat creșterii calității procesului de formare a tinerei generații, organizat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, al cărui beneficiar este Ministerul Educației și Cercetării.

Proiectul CRED (cod SMIS 2014+: 118327) urmărește facilitarea învățării, astfel încât să permită și să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare, indiferent de trăsăturile sale de personalitate, de modul său de învățare sau de posibilele dificultăți întâmpinate în perioada de studiu, indiferent de etnie, dizabilitate etc.

Creativitatea dascălilor este calitatea care stă la baza potențării experienței profesionale reflectate în rezultatele fiecărui copil, indiferent de înzestrarea nativă a acestuia. Asigurarea egalității de șanse și împlinirea personală a fiecărui elev sunt obiective ale școlii românești de astăzi.

A crea devine astfel un verb conjugat în orice școală sub semnul identității profesionale a fiecărui cadru didactic. În acest spațiu al creației, nevoia de libertate se dezvoltă în inițiative, activități și rezultate care pun în ecuație orizontul de așteptare al fiecărui elev cu potențialul individual și cu nevoile societății.

Orice succes profesional pe care dascălii îl înregistrează reprezintă o experiență importantă pentru educația din România, în fapt o experiență de bună practică, sustenabilă pentru întregul sistem.

Platforma online www.creatorideeducatie.ro este spațiul virtual care va găzdui toate detaliile despre activitatea creatorilor de educație, completate cu materiale suport pentru diverse activități de succes și, firește, testimoniale.

Această selecție trebuie să creeze un spațiu concurențial, cu scopul de a spori valoarea actului didactic. Evaluarea produselor – exemple de bună practică – se va realiza de către o comisie abilitată, prin aplicarea obiectivă a unei grile de evaluare.
Accesul tuturor cadrelor didactice din țară la informațiile privind bunele practici vizează și implicarea acestora în procesul de evaluare online prin vot, pe site-ul www.creatorideeducatie.ro.

Cine poate participa la competiție?

Persoanele eligibile pentru a fi considerate realizatori de bune practici creative în educație pot fi cadre didactice din învățământul primar și gimnazial de stat și particular autorizat/acreditat care:

  • aplică în mod creativ și inovativ programele școlare la nivel primar/gimnazial și care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
  • folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
    adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial;
  • utilizează eficient/generează Resurse Educaționale Deschise;
  • facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar.

Cum vom recompensa creativitatea dascălilor?

La gala de premiere vor participa profesori care au fost selectați ca modele de bune practici în educație.

Anual, la etapa națională, vor fi premiați 50 de creatori de educație care au lansat proiecte destinatele domeniilor Trunchi Comun, Curriculum la Decizia Școlii și educație nonformală, după cum urmează:

  • 20 de premii pentru nivelul primar;
  • 20 de premii pentru nivelul gimnazial (TC, CDS, educație nonformală);
  • 10 premii speciale.

50 de premii în valoare de 3000 lei vor fi acordate de către Ministerul Educației Naționale pentru profesori „Creatori de educație”.