Informații generale

România promovează o educație deschisă, flexibilă, bazată pe aplicarea corectă și creativă a politicilor publice destinate formării viitorilor cetățeni, implicați activ în procesul de consolidare a identității naționale în context european.

„Creatori de educație” reprezintă o inițiativă, destinată creșterii calității procesului de formare a tinerei generații, din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, al cărui beneficiar este Ministerul Educației și Cercetării.

Proiectul CRED (cod SMIS 2014+: 118327) urmărește facilitarea învățării, astfel încât să permită și să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare, indiferent de trăsăturile sale de personalitate, de modul său de învățare sau de posibilele dificultăți întâmpinate în perioada de studiu, indiferent de etnie, dizabilitate etc.

Creativitatea dascălilor este calitatea care stă la baza potențării experienței profesionale reflectate în rezultatele fiecărui copil, indiferent de înzestrarea nativă a acestuia. Asigurarea egalității de șanse și împlinirea personală a fiecărui elev sunt obiective ale școlii românești de astăzi.

A crea devine astfel un verb conjugat în orice școală sub semnul identității profesionale a fiecărui cadru didactic. În acest spațiu al creației, nevoia de libertate se dezvoltă în inițiative, activități și rezultate care pun în ecuație orizontul de așteptare al fiecărui elev cu potențialul individual și cu nevoile societății.

Orice succes profesional pe care dascălii îl înregistrează reprezintă o experiență importantă pentru educația din România, în fapt, o experiență de bună practică, sustenabilă pentru întregul sistem.

Platforma online www.creatorideeducatie.ro este spațiul virtual care va găzdui și promova, astfel, toate detaliile despre activitățile creatorilor de educație.

Această selecție trebuie să creeze un spațiu concurențial, cu scopul de a spori valoarea actului didactic. Evaluarea produselor – exemple de bună practică – se va realiza de către o comisie abilitată, prin aplicarea obiectivă a unei grile de evaluare.

Cine poate participa la competiție?

Persoanele eligibile pentru a fi considerate realizatori de bune practici creative în educație pot fi cadre didactice din învățământul primar și gimnazial de stat și particular autorizat/acreditat care:

 • aplică în mod creativ și inovator programele școlare la nivel primar/gimnazial și care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
 • folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
  adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial;
 • utilizează eficient/generează Resurse Educaționale Deschise;
 • facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate, offline și online, prin crearea unui mediu școlar incluziv, și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar, inclusiv în contextul pandemiei cu noul coronavirus.

Cum vom recompensa creativitatea dascălilor?

La gala de premiere vor participa profesori care au fost selectați ca modele de bune practici în educație.

Anual, la etapa națională, vor fi premiați 50 de creatori de educație care au lansat proiecte destinatele domeniilor Trunchi Comun, Curriculum la decizia școlii/interdisciplinar, activități extracurriculare și extrașcolare, după cum urmează:

 • 20 de premii pentru nivelul primar;
 • 30 de premii pentru nivelul gimnazial (TC, CDS, activități extracurriculare/extrașcolare).
 • Dintre cele 50 de premii acordate la nivel primar și gimnazial, în funcție de numărul și categoria de proiecte validate, maximum 20 de premii se vor acorda celor mai bune proiecte realizate, offline și online, în condiții speciale de urgență în contextul pandemiei cu noul coronavirus,dintre care maximum 5 premii pentru unitățile de învațământ din zone dezavantajate.
 • La gala de premiere pot participa profesori care au fost selectați cu modele de bune practici în educație.
 • La gimnaziu, pentru cele 3 secțiuni TC, CDS, activități extracurriculare și extrașcolare, numărul de premii pe secțiune va fi distribuit proporțional în funcție de numărul de proiecte înscrise în fiecare secțiune.
 • Premiile se acordă în ordinea descrescătoare a punctajului.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați „Regulamentul selecției naționale de bune practici – Creatori de Educație, ediția a II-a, 2020”