Informații generale

România promovează o educație deschisă, flexibilă, bazată pe aplicarea corectă și creativă a politicilor publice destinate formării viitorilor cetățeni, implicați activ în procesul de consolidare a identității naționale în context european.

„Creatori de educație” reprezintă o inițiativă, destinată creșterii calității procesului de formare a tinerei generații, din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, al cărui beneficiar este Ministerul Educației.

Proiectul CRED (cod SMIS 2014+: 118327) urmărește facilitarea învățării, astfel încât să permită și să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare, indiferent de trăsăturile sale de personalitate, de modul său de învățare sau de posibilele dificultăți întâmpinate în perioada de studiu, indiferent de etnie, dizabilitate etc.

Creativitatea dascălilor este calitatea care stă la baza potențării experienței profesionale reflectate în rezultatele fiecărui copil, indiferent de înzestrarea nativă a acestuia. Asigurarea egalității de șanse și împlinirea personală a fiecărui elev sunt obiective ale școlii românești de astăzi.

A crea devine astfel un verb conjugat în orice școală sub semnul identității profesionale a fiecărui cadru didactic. În acest spațiu al creației, nevoia de libertate se dezvoltă în inițiative, activități și rezultate care pun în ecuație orizontul de așteptare al fiecărui elev cu potențialul individual și cu nevoile societății.

Orice succes profesional pe care dascălii îl înregistrează reprezintă o experiență importantă pentru educația din România, în fapt, o experiență de bună practică, sustenabilă pentru întregul sistem.

Platforma online www.creatorideeducatie.ro este spațiul virtual care va găzdui și promova, astfel, toate detaliile despre activitățile creatorilor de educație.

Această selecție trebuie să creeze un spațiu concurențial, cu scopul de a spori valoarea actului didactic. Evaluarea produselor – exemple de bună practică – se va realiza de către o comisie abilitată, prin aplicarea obiectivă a unei grile de evaluare.

Cine poate participa la competiție?

Persoanele eligibile pentru a fi considerate realizatori de bune practici creative în educație pot fi cadre didactice din învățământul primar și gimnazial de stat și particular autorizat/acreditat care:

  • Cadre didactice care aplică în mod creativ și inovator programele școlare la nivel primar/gimnazial și care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
  • Cadre didactice care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovatoare pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
  • Cadre didactice care își adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial, inclusiv în contextul pandemiei cu noul coronavirus;
  • Cadre didactice care utilizează eficient/dezvoltă Resurse Educaționale Deschise;
  • Cadre didactice care facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate, offline/online, prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar, inclusiv în contextul pandemiei cu noul coronavirus.

Cum vom recompensa creativitatea dascălilor?

Organizarea unei gale de premiere este condiționată de contextul epidemiologic și de legislația, privind măsurile de prevenție, aplicată.

Anual, la finalul fiecărei ediții a Selecției Naționale, vor fi premiați 50 de creatori de educație, după cum urmează:

  • 20 de premii pentru nivelul primar;
  • 30 de premii pentru nivelul gimnazial (TC, CDS, activități extracurriculare/extrașcolare).

–    20  de premii pentru nivelul primar;

–  30 de premii pentru nivelul gimnazial (Trunchi comun, Curriculum la decizia școlii, Activități extracurriculare/extrașcolare), numărul de premii pe secțiune fiind distribuit proporțional în funcție de numărul de proiecte înscrise în fiecare secțiune. În cazul în care la una dintre secțiuni nu există niciun proiect înscris, premiile corespunzătoare secțiunii se vor redistribui către celelalte secțiuni.

Premiile se acordă în ordinea descrescătoare a punctajului, punctajul fiind format din media ponderată: 90% punctaj comisie tehnică și 10% punctaj popularitate(vot online). Modalitatea de premiere, condiționată de contextul epidemiologic, va fi comunicată într-un termen rezonabil fiecărui câștigător.