Descriere

Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă.

La activitate au participat atât preșcolari îndrumați de doamnele educatoare Tătaru Aneta și Mladinovici Cristiana , cat și elevii claselor a III-a si a IV-a coordonați de doamna prof.inv.primar Mitroi Lorena Nuti.

Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu Muzeul Regiunii Porților de Fier,având ca reprezentant pe domnul muzeograf Patrulescu Alberto Daniel. Activitatea a conținut : prezentare power point realizata de domnul muzeograf,ateliere de lucru ( decupare, lipire,desenare,mesaje ),precum și realizare puzzle-uri.

Scopul activității

Conştientizarea tuturor copiilor asupra importanţei protejării naturii pentru o viaţă sănătoasă, pentru un aspect estetic al mediului; promovarea modelelor de bune practici şi valorizarea muncii in echipa.

Obiectivele educaționale ale activității

  • vor viziona prezentarea power-point despre tema zilei sărbătorite, prezentata de domnul muzeograf Patrulescu Alberto;
  • vor decupa, lipi, colora globul pamântesc și vor scrie mesaje despre protejarea mediului înconjurător;
  • vor realiza puzzle-uri cu imagini despre tema zilei;
  • vor asimila cunoștințe noi despre importanța acestei zile, pe care le vor pune în practica.
  • Relevanța activității

    Deși există în clasă 3 elevi cu probleme de risc, aceștia nu au participat la activitate,deoarece activitatea s-a desfășurat cu copii atât de la grădiniță cât și de la clasele a III-a și a IV-a.