Descriere

Ziua Internațională a Zonelor Urbane, sărbătorită pe 8 noiembrie, este un eveniment marcat la nivel mondial în fiecare an și urmărește formarea și dezvoltarea unui comportament și a unei conștiințe ecologice la elevi. Activitățile desfășurate și-au propus deschiderea interesului pentru activităţile de ecologizare a așezărilor urbane în general și a orașului Turnu Măgurele, în special, cunoașterea și promovarea regulilor de protejare şi respectarea a naturii, stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii în care să evidenţieze importanţa unui mediu curat, a unui oraș verde, dezvoltarea simţului estetic la elevi, stimularea lucrului în echipă.
Pentru atingerea acestor obiective, au fost derulate numeroase activități în care au fost antrenați elevii ciclului gimnazial din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a și care au avut ca finalitate crearea unor prezentări ppt despre aspectele pozitive și negative ale urbanizării, realizarea machetelor unui oraș verde, organizarea expoziției de desene cu tema „Urbanizarea văzută prin ochi de copil”.
Pe parcursul activităților elevii au fost foarte receptivi, comunicativi, lucrul în echipă le-a stimulat imaginația, au putut să redea imaginea unui oraș ecologic, curat, (capabil să își producă singur energia necesară și să își recicleze deșeurile prin sortarea selectivă a acestora), deci, să își formeze o atitudine responsabilă față de mediu. Construirea unui oraş ecologic trebuie să înceapă cu o eco-conştiinţă a cetăţenilor, de la cel mai mic până la cel mai vârstnic.
Prezentarea proiectului:https://drive.google.com/file/d/1qUUVho2rYQRV5XiWk3W1hGxCmTvG1RJS/view?usp=sharing