Descriere

• Scopul activităţii:
Motivarea elevilor pentru lectură și creșterea stimei de sine prin crearea unui context de învățare inovativ
• Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:
– Exersarea deprinderii de a citi în fața unui auditoriu deosebit;
– Dezvoltarea capacității de a gestiona emoțiile;
– Creșterea stimei de sine a elevilor.
• Rezultatele/impactul activităţilor la nivelul elevilor
Proiectul reprezintă inversarea rolurilor în cadrul lecturii model, elevul este cel care citește adultului. Prin rotație, conform unui grafic semestrial, fiecare elev din clasa mea a avut posibilitatea de a selecta o poveste pe care să o citească doamnei directoare. La finalul activității primea un semn de carte creat special pentru acest proiect și o cutie cu bomboane. Sesiunea de lectură se termina cu o scurtă analiză a fragmentului citit pentru a mă asigura că a fost o lectură conștientă. Beneficiile proiectului au fost multiple: exersarea lecturii, gestionarea emoțiilor, dezvoltarea comunicării orale, creșterea stimei de sine, sensibilizarea artistică, antrenarea gândirii critice, relaționarea în cadrul organizației. De asemenea în cadrul activității au fost implicați toți actorii educaționali – elevi, profesori, părinți. Proiectul a avut un efect de cascadă generând noi proiecte legate de lectură.
Proiectul a avut forța de a induce starea de bine atât elevilor, cât și celorlalți actori educaționali (profesori și părinți). Pregătirea pentru marele moment în care urma să mergi să citești directoarei constituia un act preparatoriu ce implica selecția poveștii, dar și exersarea lecturii cu intonația cea mai potrivită. De asemenea, elevii își dezvoltau abilitățile de comunicare orală și de relaționare cu alte persoane din cadrul școlii. Într-o manieră ludică lectura devenea o prioritate în activitatea curentă a elevilor mei, care au îmbrățișat proiectul cu bucurie și entuziasm.

Link-ul proiectului „Ziua în care i-ai citit directoarei” :  https://bit.ly/2UIyLQz