Descriere

Această zi specială, „Ziua familiei”, este un eveniment pe care l-am organizat deja pentru a doua generaţie de elevi. Prima activitate a fost organizată în anul şcolar 2011-2012. La începutul fiecărui an şcolar, la prima şedinţă cu părinţii fixăm o dată la care pot participa familiile într-un număr cât mai mare. Fiecare întâlnire organizată cu această ocazie, se bazează pe amplificarea valorilor familiale, pe îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii familiei, şi întărirea relaţiilor dintre familiile elevilor clasei. Activităţile sunt bine organizate, planificate. Conţin activităţi instructiv-educative, jocuri sportive, activităţi bazate pe abilităţi practice, prepararea/gătirea prânzului, conversaţii prieteneşti. Metodele folosite sunt variate. Sarcinile de lucru variază de la o activitate la alta.

Scopul activității

Integrarea elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare, într-un colectiv nonformal -întărirea relaţiilor dintre elevi-învăţător-părinţi, resolidarizare şi distracţie

Obiectivele educaționale ale activității

  • evoluarea şi explorarea calității de persoană pe care o are orice om
  • explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
  • Relevanța activității

    În centrul relației familie – școală stă, desigur, copilul. Pentru dezvoltarea armonioasă a personalității acestuia, între școală și familie există un parteneriat educațional deschis, care constă în a da elevului o cultură activă, a exercita la maximum capacitățile, a-l ajuta să se maturizeze, să se integreze în societate, să-și asigure autonomia și o comportare proprie.

    Reacţiile pozitive din partea copiilor şi a părinţilor (sau chiar bunicilor) ne dau ȋncredere că suntem pe un drum bun, pe care îl vom continua.