Descriere

Activitățile au abordat conținuturi diverse, din domenii diferite: matematică, limba română, biologie, psihologie. Am avut în vedere legătura dintre învățarea școlară și învățarea din viața de zi cu zi, asigurând totodată transferul cunoștințelor între diferite discipline. Succesul activităților l-am măsurat în primul rând în entuziasmul cu care au fost primite și realizate sarcinile de învățare. Acestea au avut caracter practic, de exersare în situații concrete, atât în clasă, cât și extinse în afara școlii. Situațiile de învățare au avut ca scop punerea copiilor în situații valorizatoare, care să le aducă aprecieri pozitive din partea colegilor,a familiei și a comunității.

Scopul activității

Dezvoltarea motivației intrinseci pentru învățare, prin conștientizarea importanței învățării, a situațiilor tipice de învățare, a factorilor interni ai învățării (interese, atitudini, aptitudini)

Obiectivele educaționale ale activității

  • dezvoltarea capacității de comunicare în diferite contexte (prezentare și autoprezentare în fața altora, cerere și primire de informații în spațiul public)
  • stabilirea de conexiuni între domenii de cunoaștere diferite (botanică, zoologie, matematică, limba română)
  • crearea unor produse personale (în domeniul literar sau matematic) și expunerea lor în revista
  • Relevanța activității

    Activitățile au fost conturate în așa fel încât au fost binevenite pentru copiii foarte timizi, cu nevoi crescute de securitate emoțională.

    Un copil din clasă, anxios social, a beneficiat în mod special de o creștere a încrederii în sine. A devenit mai activ la ore, a învățat să își exprime nevoile și emoțiile, iar comportamentele de manifestare a afecțivității, foarte sărace până în acest an, s-au diversificat. Acum glumește, râde la glumele altora, a legat prietenii, ridică mâna la ore, are curaj să spună dacă nu a înțeles o explicație, iar ce știe, a învățat să explice și altora. Fiind diagnosticat cu dislalie polimorfă, pot spune că a căpătat suficient curaj încât să publice în revista clasei o povestioară.

    Un alt caz este cel al R., fetiță provenită dintr-o familie monoparentală, la care interesul pentru lectură s-a transformat în interes pentru producerea de texte cu caracter literar și care a avut ocazia să scrie câteva texte pentru revista clasei, toate dovedind înclinații literare.