Descriere

Proiectul cuprinde activități de învățare la clasele I și II secția maghiară printr-o abordrare tematică a conținuturilor de comunicare în limbă română. Activitățile constau în experiențe inedite prezentate în limba română prin povestire, dramatizare, joc de rol, pentru dezvoltarea vocabularului și a competențelor de utilizare verbală a limbii în diverse situații de comunicare.

Scopul activității

Scopul activității este aceea de a dezvolta competențele specifice și generale definite de programa școlară în vigoare la disciplina Comunicare în limba română și parcurgerea conținuturilor cu sau fără utilizarea manualului școlar pentru clasa a II-a prin învățarea experiențială și prin învățare din experiență, prin satisfacerea nevoilor/așteptărilor elevilor, prin asigurearea unui climat pozitiv în clasă dar și în cadrul activităților online. În acest sens trebuie să se întâmple la fiecare lecție ”ceva neașteptat”, pentru a schimba motivația și atitudinea elevilor pentru studiu și va menține intereseul și entuziasmul lor pe tot parcursul activităților.

Obiectivele educaționale ale activității

 înlăturarea emoțiilor negative, atenuarea anxietății și învingerea senzației
de rușine pe parcursul dialogurilor purtate în limba română (Mai bine nu
spun, pentru că greșesc!)
 utilizarea zilnică a limbii române prin activități ludice, prin jocuri experiențiale și prin aplicarea metodelor alternative Step by Step și Waldorf
 dezvoltarea celor 8 competențe cheie prin studierea temelor recomandate
de copiii și prelucrarea conținuturilor într-o manieră non-conformistă și creativă
 îmbogățirea vocabularului utilizând memotehnica și jocurile dramatice, cu excluderea traducerii din limba română în limba maghiară și invers
 asigurarea egalității de șanse în educație tuturor elevilor din clasă prin eliminarea temelor pentru acasă (în clasă fiind înscriși doi elevi ai căror părinți nu cunosc deloc limba română)
 motivarea elevilor de a vorbi liber cât mai mult în limba română prin acordarea unor simboluri/emoji-uri în locul calificativelor
 formarea capacității elevilor de a se autoevalua obiectiv prin convertarea în calificative a simbolurilor/emoji-urilor primite pe parcursul evaluării continue
 formarea competențelor digitale prin conceperea unor materiale/exerciții/sarcini interactive, prin utilizarea tablei interactive pe platforma Cisco Webex Meetings
 familiarizarea elevilor cu învățarea online prin crearea unor jocuri online și prin organizarea concursurilor online (ex. Nearpod, Wordwall, Mentimeter, Quizlet etc.), activități corelate de fiecare dată cu tema studiată.

Relevanța activității

Doamna profesoară consideră, că în situația dată putem vorbi despre două tipuri de rezultate: rezultatele pe termen scurt și rezultate pe termen lung. Impactul care poate fi observat chiar de la prima clipă este faptul că pe tot parcursul activităților elevii s-au simțit foare bine, s-au distrat, dar cel mai important lucru este faptul că, chiar dacă nu au observat, au învățat foarte multe cuvinte și noțiuni noi în limba română. Au participat la numeroase jocuri comunicaționale, s-a dezvoltat spiritul de echipă în clasă, elevii au trăit împreună experiențe unice și nu în ultimul rând au fost dornici să se întoarcă cât mai repede la școală. Trecând la prezentarea rezultatelor pe termen lung, pot să subliniez faptul că în prezent elevii din generația mea anterioară (generația fără manuale în perioada 2012- 2017) care în acest an școlar a terminat clasa a VII-a și cu care am lucrat tot cu această tehnică, sunt apreciați de pofesoara de limba romănă ca fiind elevi care au încredere în capacitățile lor, care vorbesc fluent și corect românește, care sunt motivați să încerce lucruri/situații noi, care participă cu entuziasm la olimpiade și concursuri și care au avut rezultate excepționale la Evaluarea Națională din clasa a VI-a, în anul 2018.