Descriere

Inițiat pentru a marca semnificația anului 2019 la nivel național, Anul Cărții în România, ”Voluntari pentru lectură” a fost un proiect de service learning deoarece acțiunile desfășurate s-au bazat pe colaborare, voluntariat, solidaritate, cu scopul de a răspunde unei nevoi reale a comunității școlare, dar și locale, și anume dezinteresul elevilor pentru lectură. Elevii s-au implicat activ în toate fazele proiectului, ei au fost cei care au identificat problema, soluțiile de rezolvare a acesteia, au participat la desfășurarea acțiunilor pentru soluționarea problemei, au oferit permanent feedback. Și-au utilizat cunoștințele pe care le-au dobândit în programa școlară la orele de educație socială, cultură civică, pentru a rezolva o problemă a școlii și a comunității, iar implicarea în acțiunile proiectului, le-a oferit, totodată, ocazia să își dezvolte noi competențe, abilități, de reflecție, cetățenie activă, rezolvare de probleme, muncă în echipă, scriere de proiecte, să își formeze atitudini civice. Competențe care îi vor ajuta să se adapteze mai ușor mediului educațional și social actual.
Prin activități de voluntariat, în care au fost implicați elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale, s-au amenajat, din fonduri extrabugetare, în incinta școlii, o sală de lectură și mai multe colțuri de lectură, în 2 săli de clasă și pe culoarele școlii. În aceste spații, voluntari din rândul părinților, cadrelor didactice, membri ai comunității, reprezentanți ai unor ONG-uri desfășoară periodic activități cu elevii care au scopul de a le dezvolta acestora pasiunea pentru lectură. Sala de lectură și colțurile de lectură au fost amenajate cu materialele necesare ( rafturi pentru cărți, peste 500 de cărți, mobilier mobil, fotolii puf etc ) cu fonduri extrabugetare obținute din activități antreprenoriale desfășurate de elevi ( organizarea unor târguri cu vânzare de obiecte hand-made), dar și prin scrierea de proiecte ( obținerea unui grant de 4500 de Euro din partea OMV Petrom în cadrul competiției Campionatul de Voluntariat 2019).
,,Voluntari pentru lectură” le-a oferit elevilor Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle ocazia să se întâlnească cu cartea la școală, într-un mediu educațional atractiv, inovativ. Astfel, au avut loc ateliere de lectură constând în momente reale de lectură, chiar în pauze, pe lângă activitățile extracurriculare planificate cu entuziasm de echipele de voluntari. Ceea ce a contat a fost contactul direct cu fila cărții, ceea ce a condus la dezbaterile ulterioare. Elevii aflați în situații de risc ( elevi predispuși absenteismului și abandonului școlar, elevi cu C.E.S ) au fost implicați în toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului. Totodată, în spațiile amenajate, în sala de lectură, se desfășoară periodic și activități de recuperare și remediere cu cei 12 elevi cu C.E.S. și cu dificultăți de învățare în vederea prevenirii riscului de absenteism sau abandon școlar. S-au organizat la nivelul școlii concursuri de creație literară pentru elevi, cu participarea a 35 de elevi, dintre care și elevi cu CES (Cojocar Bianca) , creațiile lor fiind cuprinse într-o broșură ,,Vocea copiilor”, publicată online pe siteul școlii.
De asemenea, a fost punctul de plecare pentru proiectul ”FANBOOK, LECTURĂ LA SUPERLATIV”, în cadrul căruia elevii au avut ocazia să se întâlnească cu scriitori de literatură pentru copii ( Ciprian Măceșaru, Simona Antonescu, Adina Popescu), întâlniri care au avut loc față în față,dar și online după suspendarea cursurilor școlare. Elevii au avut ocazia să le adreseze scriitorilor preferați întrebări, să discute cu aceștia pe tema cărților citite, sa le solicite autografe. Astfel, au putut trece de la relația abstractă și intangibilă cu cartea și autorii la o relație concretă, reală, față în față, ceea ce pe mulți elevi i-a motivat să valorifice mai mult cartea și lectura ca oportunități de dezvoltare personală.
Un alt element care a dat plus-valoare proiectului este participarea a 6 elevi din cadrul clubului de lectură la Concursul național de discursuri publice pentru elevi ,,Let’s talk about YOU(th)!”,organizat de Expert Forum, unde și-au valorificat competențele formate pe parcursul proiectului. Aceștia au susținut un discurs de 3 minute despre o problemă importantă pentru ei și pentru comunitatea lor (școala, orașul, România sau chiar întreaga lume) și au fost premiați.

Scopul activității

Scoaterea elevilor din labirintul Internetului și aducerea lor în fața cărții prin provocarea acestora la lectură,într-un spațiu creativ, atractiv, prin intermediul unor activități extracurriculare care să le stimuleze emoția, creativitatea, imaginația, gândirea critică.

Obiectivele educaționale ale activității

• amenajarea unei săli de lectură și a unor colțuri de lectură în incinta școlii prin desfășurarea unor activități de voluntariat;
• desfășurarea de activități educative diverse, menite să stimuleze interesul elevilor pentru lectură;
• formarea și dezvoltarea la elevi a unor competențe de literație, comunicare, lucru în echipă , creativitate, cetățenie activă, gândire critică;
• creșterea calității educației tuturor elevilor prin activități extrașcolare inovative.

Relevanța activității

Rezultatele proiectului au vizat întrega comunitate școlară, inclusiv elevii cu dificultăți de învățare, elevii care aparțin unor grupuri vulnerabile ( elevi romi, elevi din familii sărace care au contact sporadic cu cartea) și s-au concretizat în: -amenajarea unei săli de lectură în școală și a 4 colțuri de lectură; – înființarea unui club de lectură dotat cu 600 de volume; – 20 de ateliere de lectură, prezentări de carte, întâlniri FanBook cu scriitori, concursuri de creație literară; – o broșură ,,Vocea copiilor” ce cuprinde creațiile elevilor de la clubul de lectură; – participarea la Concursul național de discursuri publice pentru elevi ,,Let’s talk about YOU(th)!”; – creșterea interesului elevilor pentru lectură materializat în îmbunătățirea rezultatelor școlare pe cicluri de învățământ, în special la ariile curriculare Limbă și comunicare și Om și societate, a rezultatelor obținute la evaluările naționale ( a crescut cu 25 % promovabilitatea la disciplina Lb.română), precum și la concursurile școlare; -formarea și dezvoltarea la elevi a unor competențe, abilități, precum comunicare, creativitate, gândire critică, planificare, implicare, lucru în echipă; -diminuarea fenomenelor de absenteism școlar, violenţă şcolară, bullying din școală; -îmbunătăţirea, eficientizarea relaţiei profesor –elev; -consolidarea parteneriatului şcoală –familie-comunitate.