Descriere

„Festivalul s-a desfășurat pe cicluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial. Participanții au interpretat următoarele genuri de muzică: ușoară, folk și populară. Concurenții și-au ales melodiile cu care au participat la festival, în conformitate cu particularitățile de vârstă și în concordanță cu genurile de muzică specificate în proiect. Acest proiect educativ de muzică voală și instrumentală a venit în întâmpinarea dorinței copiilor din învățământul primar și gimnazial de a-și perfecționa și valorifica aptitudinile muzicale și de a oferi acestora modele de interpretare artistică. Prin participarea la acest proiect am urmărit să-i ajutăm pe copii să descopere și să înțeleagă frumusețea muzicii și necesitatea practicării întrecerii în cadrul concursului de interpretare. Festivalul a constituit o rampă de lansare a tinerelor talente astfel câștigătorii tuturor edițiilor au continuat practicarea muzicii, înscriindu-se la Universitatea din Craiova, Facultatea de Muzică, Concursul TV „Vocea României”, Concursul TV „Factorul X”, Festivalul Național de muzică ușoară „Radu Șerban”, Caracal, au participat la emisiuni tv cu specific muzical.
În proiect s-au implicat cadrele didactice din școală, directorul unității de învățământ, firma SC Dolchimex SRL, primarul Municipiului Caracal.

Scopul activității

Scopul festivalului constă în descoperirea și promovarea tinerelor talente care îndrăgesc muzica.

Obiectivele educaționale ale activității

Formarea unor deprinderi specifice de cântare vocală și instrumentală; Cunoașterea repertoriului național și internațional; Cultivarea interesului pentru muzica de calitate; Familiarizarea elevilor cu elemente specifice muzicii; Socializare prin comunicare nonverbală, prin manifestări artistice.

Relevanța activității

Îmbunătățirea performanțelor artistice; Dezvoltarea spiritului critic, autocritic; Îmbunătățirea relațiilor de comunicare între elevi. Elevii aflați îm situații de risc și-au dezvoltat un ansamblu de abilități de socializare, comunicare și colaborare. Au început să îndrăgească muzica instrumentală, au aflat sentimetul de apartenență la grupul de muzică al școlii. Contextele de lucru create în proiect au promovat valorizarea fiecărui elev, cu aptitudinile, talentele și interesele proprii, prin cooperare și lucru comun. S-a redus absenteismul, iar abilitățile dezvoltate în timpul activităților de proiect s-au reflectat ți în timpul altor ore de curs, îmbunătățindu-se astfel și rezultatele lor școlare. Datorită faptului că activitățile desfășurate în proiect au valorificat talentul și aptitudinile tuturor copiilor, au stimulat interesul și motivația pentru muzică, acest proiect poate fi aplicat și în alte contexte, cum ar fi: implicarea copiilor instituționalizați prin dezvoltarea unor relații de parteneriat deja existente cu centrele de plasament. Astfel, copiilor le vor fi dezvoltate toleranța, respectul de sine și reciproc.