Descriere

Cu ajutorul calculatorului, prin intermediul lecțiilor interactive și al jocurilor educative, sub îndrumarea doamnei profesoare, elevii și-au dezvoltat aptitudinile, deprinderile, și-au format competențe specifice asociate diferitelor discipline.
Ea utilizează sisteme informatice, instrumente TIC, practici și resurse educaționale deschise foarte atractive, accesibile pentru elevi, care facilitează învățarea.

Scopul activității

Creșterea calității educației prin aplicarea metodelor inovative pe cele trei paliere: predare-învățare-evaluare, prin utilizarea instrumentelor TIC, a practicilor și resurselor educaționale deschise pentru dezvoltarea competențelor cheie. * Introducerea tehnologiei IT în educație, transformarea procesului educativ într-unul interactiv, interesant, atractiv și colaborativ. Promovarea învățării prin experiență, învățarea prin joacă, învățarea interculturală, munca în echipă, interdisciplinaritatea.

Obiectivele educaționale ale activității

• Utilizarea, proiectarea și dezvoltarea avansată a instrumentelor interactive și resurelor digitale, in special a tablei interactive in activitatea didactica;
• Creșterea nivelului performanțelor școlare și a motivației pentru învățare;
• Punerea în valoare a unor exemple de bune practici în educație, care contribuie la: îmbunătățirea calității și atractivității actului educațional și ameliorarea rezultatelor școlare, cu accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantaje;
• Asigurarea unui demers interactiv al actului de predare-învățare – evaluare;

Relevanța activității

Rezultatele şcolare s-au îmbunătăţit pentru 90 % dintre elevi, iar riscul de abandon şcolar neexistând. La sfârşitul fiecărui an şcolar evaluez performanţele elevilor din clasa mea. Am avut rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate atât în progresul elevilor la clasă, cât şi la testările de sfârşit de ciclu. Intrând în clasele gimnaziale rezultetele elevilor confirmă acest lucru. La sfârșitul anului școlar 2019-2020 au avut un rezultat excelent, media clasei fiind de 9,28. 12 elevi au avut media peste 9,50.