Descriere

Scopul activităților prezentate a fost introducerea tehnologiei IT în educație, transformarea procesului educativ într-unul interactiv, interesant, atractiv și colaborativ. Promovarea învățării prin experiență, învățarea prin joc, învățarea interculturală, munca în echipă, interdisciplinaritatea. S-a urmărit utilizarea, proiectarea și dezvoltarea avansată a instrumentelor interactive și resurelor digitale, în special a tablei interactive în activitatea didactică, asigurarea unui demers interactiv al actului de predare-învățare – evaluare și creșterea calității educației prin aplicarea metodelor inovative pe cele trei paliere: predare-învățare-evaluare, prin utilizarea instrumentelor TIC, a practicilor și resurselor educaționale deschise pentru dezvoltarea competențelor cheie.
Cu ajutorul instrumentelor digitale, candidatat a îmbinat modernul cu tradiționalul și a antrenat elevii să-și descopere propriile modalități de rezolvare a problemelor, să se implice activ în activitățile de învățare și să se ajute reciproc.
În activitatea ei de zi de zi folosește metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context propice de dezvoltare a competențelor-cheie. Modurile variate de implementarea a instrumentelor TIC în cadrul activităților didactice este un model de bună practică în contextul timpurilor pe care le trăim.
Prin digitalizarea învăţării, s-a creat un mediu educaţional incluziv, bazat pe nevoile particularizate de sprijin educaţional şi emoţional pentru fiecare elev în parte, tratându-l diferenţiat, reducându-se astfel riscul de eşec educaţional. Învățătoarea a avut rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate atât în progresul elevilor la clasă, cât şi la testările de sfârşit de ciclu.