Descriere

Tema activităţii este adaptată nivelului şi interesor elevilor clasei I, lumea animalelor oferind multiple contexte de învăţare. Abordarea interdisciplinară a învăţării, selectarea unor procedee precum cardurile cu sarcini – task cards, ştafeta întrebărilor, jocul didactic, diagrama Venn, turul galeriei au permis antrenarea tuturor elevilor, menţinându-le atenţia concentrată pe toată durata activităţilor, astfel încât la sfârşitul acestora toţi elevii dovedesc atingerea obiectivelor propuse. Strategiile didactice moderne se împletesc cu metode tradiţionale consacrate (conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul). Sarcinile de învăţare diferenţiate şi formele de organizare variate au pus elevii în situaţia de a exersa şi de a dobândi capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de respectare a regulilor stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, de manifestare a iniţiativei.

Scopul activității

Consolidarea strategiilor algoritmice de numărare şi scriere a numerelor naturale în concentrul 0-100 şi a cunoştinţelor despre animalele domestice;

Obiectivele educaționale ale activității

În cadrul proiectului interdisciplinar, elevii:

  • Vor utiliza în contexte variate un limbaj coerent, specific disciplinelor de studiu abordate;
  • Vor stabili legături funcționale între elemente din diferite domenii de studiu și viața reală;
  • Vor utiliza și vor construi modele și algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii;
  • Vor crea și vor evalua produsele finale ale activităților desfășurate: desene, puzzle, macheta, fișe de lucru, creaţii WordCloud.
  • Relevanța activității

    În colectivul de elevi se regăsesc copii aflaţi, din diferite motive, în situaţii de risc, provenind din familii monoparentale, crescuţi de bunici, cu părinţi plecaţi în străinătate, elevi cu dificultăţi în învăţare sau cu cerinţe educaţionale speciale. Pentru aceşti elevi există activităţi diferenţiate, cu sarcini individualizate (fişe de lucru diferenţiate cuprinzând diferite tipuri de itemi ce se regăsesc în proiectul amintit). De asemenea, în activităţile pe grupe, elevii primesc sarcini individualizate adaptate particularităţilor ce ţin de stilul de învăţare/ inteligenţa predominantă, astfel încât fiecare elev este valorizat, ajutat să-şi dezvolte propriul potenţial, să fie creativ, motivat să înveţe, capabil să rezolve probleme, să comunice, să fie tolerant şi să colaboreze cu ceilalţi colegi.