Descriere

Proiectul „Valori și emoții prin intermediul poveștilor”, s- a derulat pe tot parcursul anului școlar și a fost parte din proiectul desfășurat la nivel de școală „ Valorile Step by Step”. Ideea de a proiecta integrat pornind de la povești a început de la nevoile și dorințele elevilor de a descoperi, prin intermediul personajelor fictive, emoții și valori, greu de explicat și înțeles la nivelul lor vârstă.
În cadrul proiectului s-au utilizat metode interactive de predare- învățare – evaluare, metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, metode de cercetare în grup astfel încât toți elevii interesați să se implice activ. Proiectul a fost permanent sustinut de părinți, care s- au implicat în activitățile de grup, de profesorul de artă al școlii și de elevii clasei paralele, cu care au fost desfășurate activități în comun.
S-a adaptat conținutul programei școlare, transformând conținutul cărților lui Alec Blenche în sarcini de lucru individualizate în toate centrele de activitate specifice alternativei Step by Step. S-a ținut cont de specificul clasei și al fiecărui elev în parte pentru a sublinia valori precum respectul, încrederea în sine, generozitatea, empatia ș.a. făcând analogii între experiențele din viața de zi cu zi și acțiunile personajelor din poveștile cu Erus personaj principal.

Scopul activității

Scopul principal al proiectului a fost acela de conștientizare a valorilor după care se ghidează întreaga comunitate a școlii și de a identifica aceste valori în poveștile propuse. De asemenea, s-a urmărit ca elevii să dezvolte interes pentru lectură, propunându-le activități plăcute în centrele de activitate.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele urmărite au vizat toate disciplinile din programa școlară. Printre competențele generale urmărite se regăsesc:
– manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
– receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;
– redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.
De asemenea, s-a urmărit dezvoltarea abilităților necesare și comportamentelor acceptate în relație cu sine și cu ceilalți și creșterea interesului pentru lectură.

Relevanța activității

Impactul proiectului la nivelul copiilor a fost impresionant: toți elevii s- au angajat în realizarea jurnalelor de lectură, au extras idei principale ale textelor citite, au caracterizat complex personajele, au creat noi personaje și le- au transpus în desen, machete, marionete. Dezbaterile din cadrul Întâlnirilor de dimineață despre valori și emoții au condus către generarea de noi idei din partea elevilor, ancorându-i emoțional în desfășurarea și realizarea proiectului.