Descriere

Mi-am propus pentru acest an școlar și am reușit să planific și să proiectez activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare, în care am valorificat deprinderile elevilor, de studiu și de viață socială, cu scopul de a crește și mai mult nivelul lor de autonomie în gestionarea situațiilor cotidiene, în clasă, în școală, în familie și în comunitate.

Datorită receptivităţii copiilor şi a abilităţilor pe care le-au demonstrat în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului, a fost ușor să utilizez tehnologia în întregul demers didactic proiectat. Am reușit să integrez competențele și conținuturile disciplinei opționale „Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor” în toate disciplinele de trunchi comun.

Conexiunile dintre discipline au făcut ca proiectul să ofere un tablou integrativ al întregii activități şi să evidenţieze stilul de învăţare predominant al elevilor și profilul de inteligențe al fiecăruia.

Scopul activității

Dezvoltarea nivelului de autonomie a elevilor în gestionarea situațiilor cotidiene, în clasă, în școală, în familie și în comunitate prin valorificarea deprinderilor de studiu și de viață socială în cadrul unor proiecte curriculare, extracurriculare și extrașcolare.

Obiectivele educaționale ale activității

La sfârşitul proiectului, elevii vor demonstra dezvoltarea celor 7 categorii de abilităţi:

1. abilităţi de învăţare – vor fi capabili:
1.1 să înveţe pe baza experienţei, realizând conexiuni şi organizând diferite tipuri de cunoştinţe;
1.2 să valorifice din bunele practici dobândite, dar şi din greşeli/ eşecuri proprii/ ale altora, elementele care să-i sprijine în dezvoltarea personală
2. abilităţi de informare – vor fi capabili:
2.1 să organizeze informaţiile identificate, luând în considerare mai multe surse de informare;
2.2 să prelucreze în mod critic informaţiile obţinute, respectând legislaţia referitoare la circulaţia şi utilizarea informaţiilor
3. abilităţi de gândire – vor fi capabili:
3.1 să identifice situaţii nesigure sau complexe în care se pot afla la un moment dat şi soluţii pentru ieşirea din contextul respectiv;
3.2 să observe contextul social și economic în situaţii de studiu şi lucru;
3.3 să evalueze comportamente proprii/ ale altora legate de sănătate, consum, mediu, artă etc., propunând soluţii pentru ameliorarea acestora
4. abilităţi de comunicare – vor fi capabili:
4.1 să utilizeze citit – scrisul într-o manieră funcţională;
4.2 să vorbească în public;
4.3 să analizeze diverse opinii, ascultându-le, comparându-le şi prezentând argumente în favoarea uneia/ unora dintre ele
5. abilităţi de cooperare – vor fi capabili:
5.1 să dezvolte relaţii cu ceilalţi, menţinându-le în parametri optimi;
5.2 să colaboreze în cadrul unui grup de lucru, făcând evaluări, soluţionând conflicte şi luând decizii
6. abilităţi de muncă – vor fi capabili:
6.1 să organizeze activităţi individuale sau în grupuri de lucru;
6.2 să-şi asume responsabilităţi pe care să le ducă la bun sfârşit;
6.3 să dezvolte proiecte pe termen scurt, mediu sau lung;
6.4 să manifeste autonomie şi eficienţă în gestionarea resurselor utilizate în cadrul activităţilor cotidiene / proiectelor
7. abilităţi de adaptabilitate – vor fi capabili:
7.1 să manifeste perseverenţă în situaţii de dificultate, căutând soluţii noi de rezolvare a problemelor apărute;
7.2 să utilizeze tehnologiile moderne de informare şi comunicare, dând dovadă de flexibilitate în situaţii de schimbare

Relevanța activității

Felul în care gândesc și aplic scenariile didactice îi ajută pe elevii mei să învețe în ritm propriu, să valorifice greșelile ca pe adevărate contexte de învățare, să-și descopere punctele forte din propria personalitate și să le valorifice la cote maxime, să-și identifice aspectele vulnerabile și să construiască planuri de acțiune pentru ameliorarea lor.

Am în clasă un copil dislexic, cu grave tulburări neurologice (malformații congenitale), cu două intervenții majore pe creier, în interval de doi ani (clasa a II-a și a III-a). Recomandările echipei medicale au fost ca eleva să fie școlarizată la domiciliu, pentru a se evita emoțiile și stresul. Copila a refuzat, spunând că în clasă se simte cel mai bine, alături de colegii și de învățătoarea ei. Este extraordinar de talentată la desen și a dus talentul și în grafica pe computer, reușind să ia 2 ani la rând premiul I pentru creativitatea și originalitatea de care a dat dovadă în cadrul concursului „”Danubius Infokids””. Am reușit, cu multă ambiție și răbdare, să depășim împreună etape dificile din viața ei (imaginați-vă că, după a doua intervenție pe creier, aproape uitase cititul, scrisul și operațiile matematice!). Am luat-o de la capăt cu toate și am reușit să recuperăm ceea ce era pierdut.

Un alt copil despre care vreau să vă vorbesc este un băiat cu tulburări de învățare. Pentru el, matematica este ca și limba chineză – nu înțelege deloc. Toate recomandările pe care le-am făcut familiei, de a merge la specialiști pentru investigații, diagnostic și plan de intervenție personalizat, s-au soldat cu un eșec. Familia nu a acceptat niciodată faptul că acest copil nu poate face progresele pe care ei le-ar fi dorit. În acest caz m-am aplecat cu și mai mare atenție, grijă și răbdare asupra nevoilor acestui copil. Am observt că este foarte energic. Am transformat veșnica lui agitație în hărnicie. L-am responsabilizat dându-i sarcini care presupun mișcare: verificarea ordinii în dulapurile individuale și completarea unor tabele și grafice periodice. L-am solicitat să inventarieze resursele din dulapurile cu materiale și să calculeze cât ne-ar costa cumpărarea unor cantități noi. Unde întâmpina dificultăți l-am învățat să se folosească de calculator. Când realizam proiecte colaborative l-am solicitat să facă măsurătorile necesare. S-a implicat de fiecare dată cu maximă seriozitate și nu știu dacă a realizat că a învățat matematică… aplicată.

Foarte mulți dintre elevii cu care am lucrat/ lucrez s-au confruntat/ se confruntă cu probleme emoționale cauzate de absența unui părinte (divorț/ muncă în străinătate), de problemele din familie (lipsa unui loc de muncă/ venituri reduse), de incapacitatea unor părinți de a-și accepta proprii copii cu părțile lor bune și mai puțin bune… Prin toate activitățile curriculare și extracurriculare, dar și prin cele opționale am vizat dezvoltarea unor abilități necesare pentru toată viața: de învățare, de informare, de gândire, de cooperare, de comunicare, de muncă, de adaptabilitate. Și am reușit.