Descriere

Cele trei proiecte europene implementate pe platforma educațională eTwinning în anul școlar 2016-2017 au fost ,,European Day of Foreign Languages” (9 țări partenere: România, Polonia, Catalonia – Spania, Italia, Turcia, Grecia, Slovenia, Lituania, Marea Britanie), ,,Christmas cards exchange”(3 țări partenere: România, Spania și Polonia) și ,,Easter cards exchange” (7 țări partenere: România, Catalonia -Spania, Scoția – UK, Italia, Bulgaria, Polonia, Lituania ), în cadrul cărora au fost realizate felicitări, postere în școlile europene partenere și expediate prin poștă către fiecare participant la proiect. Cadrele didactice implicate au realizat expoziții cu felicitările / posterele primite, prin poștă, de la partenerii europeni, în cadrul unităților de învățământ, apoi au fost încărcate în TwinSpace fotografii, PPT sau filmulețe.

Scopul activității

Dobândirea de competențe aplicabile la nivel transdisciplinar și pluridisciplinar, prin predarea conținuturilor aferente programelor școlare la discipline precum Arte vizuale și abilități practice, Educație muzicală, Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, Religie.

Obiectivele educaționale ale activității

  • utilizarea mijloacelor moderne și a noțiunilor TIC
  • abordarea și îmbinarea creativă a conținuturilor
  • însușirea anumitor competențe lingvistice și digitale
  • dezvoltarea spiritului de colaborare și de lucru în echipă.
  • Relevanța activității

    Proiectele desfășurate prin intermediul platformelor educaționale europene dezvoltă elevilor competențele necesare unei bune integrări în societatea cunoașterii. Având în clasă și elevi aflați în situații de risc (proveniți din familii monoparentale, cu părinți plecați la muncă în străinătate sau cu cerințe educaționale speciale), menționez că toți au fost implicați în activitățile desfășurate, rezultatele obținute fiind atinse și de către aceștia, fiecare elev aducându-și aportul, fiind susținuți, pe baza egalității de șanse și a echității în educație.