Descriere

Proiectul „Uniţi prin muzică” presupune utilizarea jucăriilor şi instrumentelor muzicale tradiţionale şi moderne (clopoţei muzicali, tuburi boomwackers, instrumente de percuţie, audiţie muzicală activă, percuţie corporală, instrumente construite de elevi/pseudo-instrumente etc.) prin jocuri muzicale şi tehnici de muzicoterapie atât în predarea educaţiei muzicale cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare cu scopul de a atrage şi a implica un număr cât mai mare de elevi şi de a le stimula interesul faţă de muzică, de frumos, faţă de artă în general.

Proiectul este axat pe nevoile elevilor şi ale comunităţii locale, presupune sarcini de lucru diferenţiate şi adaptate posibilităţilor acestora şi utilizează metode tradiţionale şi moderne, dezvoltându-se astfel parteneriate pe termen lung cu alte instituţii şcolare şi nu numai.

Scopul activității

Atragerea şi implicarea unui număr cât mai mare de elevi către activităţile extraşcolare şi extracurriculare (domeniul cultural-muzical-artistic) şi de a le stimula interesul faţă de muzică, de frumos, faţă de artă, în general.

Obiectivele educaționale ale activității

  • exprimarea unor idei, sentimente, trăiri, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale cu ajutorul jucăriilor şi instrumentelor/pseudo-instrumentelor muzicale;
  • operarea cu elemente de scris-citit şi limbaj de specialitate;
  • aprecierea lucrărilor muzicale (inclusiv a conţinutului lor afectiv), atitudinal şi ideatic.
  • integrarea elevilor cu C.E.S. în activităţile extraşcolare în cadrul ansamblului vocal-instrumental al şcolii, munca în echipă, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la grup.
  • Relevanța activității

    Elevii aflaţi în situaţii de risc au început să îndrăgească muzica instrumentală, au aflat sentimentul de apartenenţă la grupul de muzică al şcolii. S-a redus absenteismul, iar abilităţile dezvoltate în timpul activităţilor de proiect (de cooperare, de concentrare, de atenţie) s-au reflectat şi în timpul altor ore de curs, îmbunătăţindu-se astfel şi rezultatele lor şcolare.