Descriere

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități: prezentarea semnificației zilei de 1 Decembrie, prezentarea costumului popular din județul Mehedinți, atelier de creație: „ Păpuși în port popular”, dramatizări, cântece populare interpretate de soliștii școlii noastre și cântece patriotice interpretate de corul claselor a III-a.

Au fost folosite metode activ-participative pe întreaga durată a desfășurării activității.

Colaboratori în inițierea acestui proiect ne-au fost muzeologi din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier din DR. TR. SEVERIN.

Scopul activității

Cunoașterea unor elemente de istorie, geografie și religie care definesc portretul spiritual al poporului român. Stimularea dorinței de cunoaștere a realizărilor strămoșilor noștri și mândria față de trecutul istoric al acestor meleaguri și oameni.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Creșterea cu 50% a gradului de informare al elevilor cu privire la Marea Unire, sărbătorirea centenarului, a cunoașterii actului istoric în sine;
  • Implicarea a cel puțin 40 elevi în activități creativ-plastice organizate de clasele implicate;
  • Realizarea unor activități educative și de educație civică al căror efect este să formeze un comportament asertiv și atitudini pozitive la cel puțin 50% dintre elevii grupului țintă;
  • Diseminarea informațiilor obținute în urma derulării activităților din proiect, sub forma unor exemple de bună practică aplicabile la nivel de clasă/școală.
  • Relevanța activității

    În proiect au fost înscriși toți elevii claselor a III-a. Toți elevii înscriși în proiect au reușit să participe la activitățile propuse și să se regăsească în cel puțin o activitate. Am dorit prin acest proiect să valorizăm fiecare elev implicat și să le stimulăm dorința de a participa la toate activitățile organizate atât în școală, cât și în afara ei.