Descriere

Proiectul educațional ”Unire-n cuget și-n simțiri!” a fost demarat pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire, prin manifestări dedicate cunoașterii și aprofundării acestui eveniment istoric de o deosebită importanță pentru dezvoltarea României moderne. Activitățile au fost structurate într-un mod coerent, astfel încât elevii să fie conduși pas cu pas prin experiențe de învățare care să îi ajute să înțeleagă la nivel personal Marea Unire. Deoarece nu a fost doar o pagină de istorie, ci și una de cultură și civilizație românească, subiectul a fost abordat într-un mod transdisciplinar, oferindu-le elevilor 14 activități, structurate în cinci mari etape: explorare (întâlnire cu personalități, vizite la muzee și în locuri istorice), documentare (colectarea de informații din diverse surse pentru a realiza expoziții și a prezenta rezultatele într-o sesiune de comunicări), creație (realizarea unor materiale – poezii, eseuri, desene, picturi – care să reflecte modul cum au perceput elevii acest eveniment), prezentare (elevii sunt încurajați să își prezinte produsele activității, prin spectacole și expoziții), concurs (participarea la un concurs interdisciplinar pe teme legate de geografia, istoria, religia și cultura României după înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, participarea la un carnaval). Sarcinile de lucru au fost foarte variate, bazate pe conlucrarea, colaborarea și comunicarea prin intermediul unor metode de lucru activ-participative, astfel că fiecare elev implicat, a reușit să își găsească o arie de competență și să obțină rezultate frumoase. La reușita activității au contribuit ca și parteneri, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Casa Corpului Didactic Timiș, precum și Asociația ”Împreună pentru copii”.

Scopul activității

La nivel macro: cunoaşterea semnificaţiei zilei de 1 Decembrie 1918, prin prisma consecinţelor pe care leau avut asupra românilor actele istorice înfăptuite atunci, în vederea responsabilizării populației școlare pentru adoptarea unui comportament civic și patriotic. La nivel micro: sărbătorirea celui mai important eveniment din istoria României moderne prin activități care să dinamizeze relația dintre principalii parteneri ai actului educațional: elevi, cadre didactice și părinți.

Obiectivele educaționale ale activității

Dezvoltarea dragostei pentru istorie și literatură istorică ;
Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor;
Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor;
Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice;
Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea materiilor cu conținut istoric și civic.

Relevanța activității

Proiectul și-a propus să atingă obiective pertinente, realizabile și măsurabile, care să impună în rândul elevilor producerea unor schimbări atitudinale şi comportamentale faţă de istoria țării, ca mijloc de educaţie şi autoeducaţie și, nu în ultimul rând, valorificarea exemplelor de bună practică pentru crearea în școală a unei tradiții cultural-istorice, prin implicarea activă a cadrelor didactice și a elevilor în activitățile proiectului. În acest sens, aceștia au fost impulsionaţi să cunoască istoria, să iubească şi să preţuiască faptele unor personalități istorice, să fie mai creativi şi mai întreprinzători. Impactul pozitiv asupra elevilor, materializat în produsele activității lor, s-a propagat în întreaga școală (elevii pasivi au fost dornici de participare, iar cadrele didactice au fost scoase din rutina zilnică), atingând și comunitatea (părinți implicați și autorități gata să sprijine efortul celor implicați în proiect – ISJ Timiș si CJ Timiș). De asemenea, la ediția a doua, proiectul a fost implementat ca activitate în „Școala Altfel”, și a fost declarat câștigător în competiția națională, la categoria cetățnie democratică și responsabilitate socială.