Descriere

Clasa a fost impărţită in echipe de câte 6 elevi cu nivele diferite de învățare, încluzând și elevi cu situații de risc sau din medii dezavantajate, adică toți copiii din clasă. Fiecare echipă va merge pe teren, având o temă de rezolvat ( frumusețile locurilor natale, elemente unice, tradiții, copilăria de ieri, arhitectură, oportunități de dezvoltare, cu acces la toate resursele Microsoft. Doi elevi supervizează activitatea de tehnoredactare. pentru prezentarea de sinteză.
De asemenea, fiecare elev, îndividual sau cu sprijinul colegilor sau al profesorului, va realiza o pagină de revistă, ca redactor.

Scopul activității

Proiectul urmăreşte:

  • folosirea gamelor variate de surse de informaţii pentru reconstrucţia şi reinterpretarea trecutului local, pentru perceperea schimbărilor în viaţa comunităţii şi posibilitatea de proiecţie a viitorului;
  • demonstrarea că diferite persoane pot descrie acelaşi eveniment în două moduri;
  • elaborarea unor lucrări de cercetare sub forma unor prezentări la nivel de echipă şi, pe baza acestora, a unei prezentări de sinteză și redactarea unei reviste.
  • Obiectivele educaționale ale activității

    Prin metoda cercetării, a studiului documentelor şi a descoperirii, copiii de clasa a IV-a, folosind mijloace moderne, vor percepe geografia, trecutul, prezentul şi viitorul localităţii natale și obțin un produs cultural – revistă, filmulețe de scurtă durată – pentru promovarea valorilor autentice.

    Relevanța activității

    Având în vedere că toți elevii clasei participă la proiect, copiii în situații de risc descoperă frumusețea muncii în echipă, descoperă potențialul lor, trezindu-le acestora dragostea pentru studiu. Ei își află identitatea, compară viața personală cu viețile altora și pot astfel proiecta viitorul prin prisma fiecăruia. Au satisfacția muncii proprii, realizând o parte dintr-un produs. Aducerea în activitatea de coordonare a mediatorului școlar, care provine din zonă defavorizată, face ca proiectul să aibă reușită în a-i antrena și pe copiii aflați în situații de risc să se exprime și să capete încredere în forțele proprii. Modelul mediatorului are impact pozitiv asupra acestei categorii de copii.