Descriere

Deoarece sunt suficiente problemele care apar pe parcursul dezvoltării copiilor, unii părinţi nu mai acordă o importanţă deosebită educaţiei şi lasă acest lucru în seama grădiniţei, a şcolii, a celorlalte persoane din cadrul grupului de apartenenţă (bunici, alte rude, vecini). Părinţii din zilele noastre sunt afectaţi de stresul cotidian generat de rapidele schimbări în structura socio–economică ajungând să acorde o mai mare importanţă problemelor de ordin material şi neglijează din ce în ce mai mult activităţile de educare a copiilor lor.

În urma derulării activităţii, s-a constatat că valenţele sociale şi educative ale acesteia au avut efecte pozitive asupra școlarilor şi cadrelor didactice şi un impact favorabil asupra părinţilor şi membrilor comunităţii, fiindcă: elevii au fost educaţi în spiritul înţelegerii şi empatiei, cooperării şi întrajutorării celor asemenea lor, părinţii implicaţi au demonstrat sensibilitate, implicare şi umanism, cadrele didactice au gestionat şi utilizat în activităţile cu şcolarii materialele primite, au făcut schimb de experienţă şi idei, iar unii factori locali de decizie au fost sensibilizaţi cu privire la necesitatea amenajării şi dotării corespunzătoare a grădiniţelor dezavantajate şi, în perioada care a urmat, au realizat unele îmbunătăţiri

Scopul activității

 • integrarea în învățământul de masă a elevilor din categorii dezavantajate (elevii cu cerinţe educaţionale speciale, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii crescuți de rude, copii din comunități sărace, comunități izolate, părinți plecați în străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.)
 • diminuarea numărului de școlari cu comportamente indezirabile prin folosirea de tehnici de accelerare a unor comportamente dezirabile (întărirea pozitivă și negativă, modelarea, întărirea diferențiată etc.)
 • Obiectivele educaționale ale activității

  Prin participarea la activitătile de consiliere individuală şi de grup, copiii:

 • pot să găsească un echilibru din punct de vedere emoțional;
 • discută despre problemele cu care se confruntă cu persoane avizate;
 • găsesc soluţii creative la problemele cu care se confruntă;
 • se integrează cu mai multă uşurinţă în comunitatea din care fac parte;
 • au mai multă încredere în forţele proprii;
 • vor exersa şi vor dezvolta abilităţi de comunicare cu diferite persoane: părinţi, profesori, rude apropiate, reprezentanţi ai comunităţii;
 • îşi îmbunătăţesc relaţia cu familia (părinţi, fraţi);
 • Relevanța activității

  „Am învăţat că viaţa îţi poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc. Am învăţat că şi atunci când crezi ca nu mai ai nimic de dat, când te strigă un prieten, vei găsi puterea de a-l ajuta.” (Octavian Paler).

  Dar cum „înţelegerea semenului este condiţia omului evoluat” (Ileana Vulpescu), „În trecerea grăbită prin lume către veci, / Fă-ţi timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci! / Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând / Fă-ţi timp să poţi, cu mila, să te alini oricând!” (Rudyard Kipling).

  Activitatea educativă are drept scop integrarea în învățământul de masă a elevilor din categorii dezavantajate (elevii cu cerinţe educaţionale speciale, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii crescuți de rude, copii din comunități sărace, comunități izolate, părinți plecați în străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.).

  Prin participarea la activitătile de consiliere individuală şi de grup, copiii vor putea să-și dezvolte urmatoarele abilităţi:

 • vor găsi un echilibru din punct de vedere emoțional;
 • vor avea ocazia să discute despre problemele cu care se confruntă cu persoane avizate;
 • vor învăţa să găsească soluţii creative la problemele cu care se confruntă;
 • se vor integra cu mai multă uşurinţă în comunitatea din care fac parte;
 • vor avea mai multă încredere în forţele proprii;
 • vor exersa şi vor dezvolta abilităţi de comunicare cu diferite persoane: părinţi, profesori, rude apropiate, reprezentanţi ai comunităţii;
 • îşi vor îmbunătăţi relaţia cu familia (părinţi, fraţi);