Descriere

Activitățile desfășurate au urmărit integrarea tuturor elevilor în colectivul clasei și sprijinirea elevei cu CES (P.M. implant cohlear) și a elevului provenind din mediu dezavantajat (C. R. M. ajutor social). Pentru Melania am realizat Curriculum adaptat și Planul individualizat. La toate disciplinele de studiu activitățile au fost centrate pe elev, metodele tradiționale fiind îmbinate cu metodele moderne. Elevii au fost încurajați permanent să își exprime liber opinia, gândurile, sentimentele, să fie creativi, să lucreze în perechi sau în grupuri mici. Au fost familiarizați cu tehnologia, cu modul de folosire și instalare a aplicațiilor. Mijloacele didactice folosite au fost diverse, intuitive, adaptate nevoilor clasei, individualizate. Sarcinile de lucru individuale au fost alternate cu sarcini de lucru în perechi și în grupuri mici. Elevii au participat la jocuri didactice în sala de clasă, în sala de joacă, în curtea școlii și pe terenul de sport. Activitățile au avut caracter interdisciplinar bazate pe strategii interactive, folosind materiale inovative. Am folosit softuri educaționale concepute personal, adaptate, gratuite sau achiziționate. Elevii au participat la proiecte educaționale locale, regionale, naționale și internaționale. Au obținut rezultate deosebite la învățătură și la concursurile școlare la care au participat. Am desfășurat acțiuni de voluntariat, am organizat vizite, expoziții.

Scopul activității

Creearea unui spațiu educațional incluziv în sala de clasă, unde fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, sprijinit, în siguranță și apreciat pentru fiecare progres.

Obiectivele educaționale ale activității

Comunicare în limba maternă
Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii
Competență digitală
Competențe sociale și civice
Sensibilizare și exprimare culturală

Relevanța activității

Elevii au învățat cum să rețină mai ușor informațiile, în mod plăcut, distractiv. Și-au format un caracter incluziv, tolerant și și-au dezvoltat abilități într-un mod recreativ. Au învățat cum funcționează echipamentele audio-video, să utilizeze aplicații și platforme educaționale în siguranță pe Internet și au fost inițiați în programare. În urma unui concurs eleva Pascu a obținut un premiu constând în baterii pentru aparatul auditiv. Elevii au participat la concursuri obținând premii I, II, III și mențiune. Eleva Pascu a obținut premiul II la Comper-comunicare, Mențiune la Comper-matematică, premiul I la Porni Luceafărul, premiul I la În așteptarea lui Moș Nicolae și certificat calitate în proiectul Easter Crafts.