Descriere

Am avut permanent în vedere formarea profilului absolventului de ciclu primar
și am antrenat elevii- părinții- consilierul școlar și profesori de ciclu primar, în
ateliere de lucru periodice, ce au vizat anumite competențe, competențe pe care
elevii, împreună cu mine, le identificau ca fiind realizate în grad mic. Elementul
inovativ este axa elev-părinte-cadru didactic-specialiști. Am pornit activitatea de
formare a părinților și elevilor de la chestionare aplicate elevilor și părinților,
pentru identificarea aspectelor mai puțin realizate, prezentarea rezultatelor,
consultarea unor specialiști (colaborând, în acest sens, cu Olimpia Meșa- expert și
consultant learning design, preluând idei de activități din cadrul Aspire Teachers
Academy- al cărei membru sunt, invitând consilierul școlar la atelierele de lucru
cu părinții, solicitând părerea profesorilor ce predau la ciclul gimnazial). Am
colaborat cu succes și în mediul online, utilizând aplicații (Prezi, Mentimeter,
Padlet, Storyjumper) și am finalizat proiectul cu o carte publicată: De la Lotuși,
la Lotuși înfloriți.