Descriere

“Ultimul clopoțel” – al clasei a VIII-a B 2019 – este o activitate extracurriculară originală, reprezentativă pentru această generație de absolvenți. Elevii au redactat discursurile de final și gândurile lor care au fost corectate atent de către profesorul diriginte de Limba și literatura română.
Pentru momentul artistic s-a folosit metoda brainstorming pentru a alege cele mai bune idei artistice : un dans cu întreaga clasă, fetele folosind rolele. Coregrafia și mișcările dansului sincron s-au realizat prin propuneri și s-au exersat. Un moment original care s-a regizat pe parcursul lunii mai, aproximativ 10 ore de repetiții. S-au îmbinat cunoștințe de redactare a unui text în limba română, coregrafia, elevii au colaborat, unindu-și energia pentru a suna clopoțelul pentru ultima oară, vestind sfârșitul școlii și începutul unei noi etape.

Scopul activității

Creșterea prestigiului școlii în comunitate la nivel județean și național.

Obiectivele educaționale ale activității

  • utilizarea corectă și adecvată a limbii române în redactarea unui discurs;
  • susținerea discursului în fața publicului;
  • alcătuirea unor propoziții și fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice și de punctuație: redactarea unui scurt text de 5-8 rânduri – „Gânduri din școală gimnazială”;
  • abilitatea de a lucra în echipă;
  • executarea unor pași simpli de dans sincron;
  • Relevanța activității

    Această activitate implică toate categoriile de elevi aflați în situații de risc din familiile monoparentale, elevii cu rezultate modeste la învățătură, elevii cu CES. Aici nu există bariera notelor, a disciplinelor, a dificultăților cu care s-au confruntat pe parcursul anilor de gimnaziu.

    Elevii din categoriile de risc se exprimă liber, creativ, dovedind evoluția lor și apreciind efortul profesorilor care i-au sprijinit. Cele mai emoționante momente aparțin acestor elevi care au găsit în școală un real sprijin, în profesorul diriginte care îi cunoaște foarte bine și care i-a consiliat. Acest moment le aparține tuturor și este foarte așteptat de toți actorii educaționali.