Descriere

Exemplul de bună practică constă dintr-o serie de activități de voluntariat în care sunt implicați atât elevi din mediul urban, cât și copii din mediul rural. Doamna profesor a început prin a organiza activități de voluntariat la Școala Gimnazială ”Lucreția Suciu” din Oradea, atrăgând sponsorizări pentru dotarea clasei și a școlii cu materialele necesare desfășurării unei activități de calitate, iar ulterior a continuat seria de acțiuni de voluntariat în mediul rural, venind în întâmpinarea nevoilor copiilor din localitatea Căuașd, județul Bihor. Aici a inițiat și a implementat un proiect prin care a fost dotat laboratorul de informatică al școlii din localitate cu mijloacele tehnologice necesare. A continuat prin organizarea unei game variate de activități cu copiii din localitate, printre care se numără ateliere de lucru manual, cercuri de lectură, activități de educație civică și ecologică, etc. Abordând diferite domenii (artistic, cultural, social, tehnic, etic, moral-religios) etc., activitățile organizate de doamna profesor în regim de voluntariat au un potențial formativ ridicat și implică numeroși actori comunitari (alte cadre didactice, primăria locală, personalități locale etc.)