Descriere

Trebuie să recunoaștem importanţa părinţilor în succesul elevilor, și de aceea e necesară întărirea legăturilor dintre părinţi şi şcoală.
„Ziua părinților” este de fapt ziua familiei.
Organizez acest eveniment de trei generații de elevi, și au un efect pozitiv asupra întăririi relaţiilor dintre elevi-învăţător-părinţi, și nu în ultimul rând dintre familiile elevilor clasei.
Acest eveniment este bine planificat, organizat. Putem vorbi de activităţi distractive, dar au un efect instructiv-educativ. Organizăm jocuri sportive, concursuri bazate pe abilităţi practice, pregătim prânzul împreună. Au loc și conversaţii prieteneşti. În aceste activități au succes și elevii care întâmpină dificultăţi în învăţare.

Scopul activității

– Întărirea relaţiilor dintre elevi-învăţător-părinţi – Resolidarizare şi distracţie – Acordarea unui sprijin educațional, și de sprijin emoțional elevilor cu rezultate școlare slabe – Promovarea unor atitudini și comportamente favorabile integrării școlare și sociale – Creșterea stimei de sine și încrederii în propria persoană și în competențele deținute – Implicarea părinților și reprezentanților ai mediului de afaceri în derularea activității

Obiectivele educaționale ale activității

– Asimilarea unor strategii eficiente de comunicare și relaționare în context școlar, social și familial
– Utilizarea mijloacelor de comunicare prin joc
– Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
– Cultivarea empatiei
– Cultivarea unor relații bazate pe respect, egalitate și prietenie față de părinţi și elevii implicați în activitate

Relevanța activității

Putem vorbi de activităţi distractive, dar ele au un efect instructiv-educativ. Organizăm jocuri sportive, concursuri bazate pe abilităţi practice, au loc și discuții prietenești. Nu numai părinții, dar și elevii se cunosc mai bine. Se leagă prietenii, se ajută reciproc între ei, și sunt foarte mândri unii pe alții. Aceste competențe dobândite îi ajută și în timpul școlii. Relațiile între elevi se bazează pe respect, egalitate și prietenie. Se ajută între ei, acordă sprijin educațional și emoțional elevilor cu rezultate școlare slabe. Intrând în clasele gimnaziale rezultetele elevilor confirmă acest lucru. La sfârșitul anului școlar 2019-2020 au avut un rezultat excelent, media clasei fiind de 9,55.