Descriere

Anual, inițiatorii Proiectului propun teme de studiu pe tema nutriției, însoțite de un program educațional orientativ. Periodic, se derulează activități susținute de către membrii implicați(cadre didactice, elevi, părinți, studenți de la UMF, coordonatorul proiectului) prin care se transmit conținuturile vizate. Printre formele de organizare se numără: workshop-uri, dezbateri, focus grup, activități sportive, lectorate, ateliere de lucru, conferințe, simpozioane, competiții sportive și concursuri. Contribuția mea a presupus elaborarea unor demersuri originale, interactive, implicând domenii variate de studiu (Educația fizică și sportul, Educația pentru sănătate, Muzica și mișcarea, Arte vizuale și abilități practice, Limba și literatura română, Științele naturii), constând în: crearea de versuri, linii melodice, jocuri didactice, activități de învățare, exerciții fizice, scenete și ghicitori.

Scopul activității

Promovarea sănătății elevilor prin însușirea unor noțiuni teoretice de bază din sfera nutriției și a sportului și formarea unui stil de viață sănătos, care să îmbine armonios alimentația corectă cu activitățile motrice de diferite tipuri.

Obiectivele educaționale ale activității

Prin activitățile derulate, s–a atins o gamă largă de obiective operaționale, elevii fiind îndrumați:

 • să cunoască regulile de bază ale unei alimentații echilibrate;
 • să informeze membrii familiei cu privire la noțiunile aflate;
 • să enumere efectele negative ale sedentarismului și ale unei alimentații neadecvate asupra organismului;
 • să desfășoare activități sportive interactive în contexte variate (curtea școlii, sala de sport, sala de clasă, cluburi sportive, parcuri, grădina școlii);
 • să precizeze principalele grupe alimentare, precum și cantitățile optime de consum zilnic ale fiecăreia;
 • să integreze terminologia specifică domeniului sanitar și sportiv în contexte corespunzătoare;
 • să identifice activitățile sportive ca surse principale de dezvoltare armonioasă și de obținere a unei stări de bine;
 • să creeze versuri pe tema alimentației și a sportului;
 • să elaboreze mișcări ritmice/exerciții fizice, în acord cu temele studiate (apa, cerealele, fructele, legumele, feculentele);
 • să colaboreze în cadrul jocurilor sportive derulate, în direcția atingerii țintelor și a obținerii performanței;
 • să implice părinții în realizarea de proiecte;
 • să participe la concursuri și competiții diverse având ca temă educația pentru sănătate;
 • Competențe de format / dezvoltate elevilor

  Competențele generale vizate sunt:

 • Utilizarea terminologiei specifice domeniilor nutriție, sănătate și sport
 • Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătății personale
 • Integrarea achizițiilor specifice dobândite în acțiuni de optimizare a stării de sănătate, a creșterii și dezvoltării fizice și a capacității motrice proprii
 • Adoptarea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup, bazat pe respect și fair-play în activitățile motrice desfășurate în școală și în afara acesteia
   
  Printre competențele specifice se numără:

 • recunoașterea comportamentelor sănătoase și a comportamentelor de risc;
 • identificarea rolului activității fizice și al odihnei în menținerea sănătății
 • utilizarea corectă a noțiunilor privind calitatea produselor alimentare
 • identificarea factorilor interni și externi care determină starea de boală şi de sănătate
 • stabilirea aspectelor fizice și a comportamentelor omului sănătos
 • analiza efectelor pe termen scurt și lung ale substanțelor nocive asupra organismului
 • cunoașterea surselor de informație corectă în probleme de sănătate
 • implicarea în activități de prevenire și combatere a factorilor de risc asupra sănătății
 • asumarea rolurilor de conducere sau subordonare specifice activităților motrice desfășurate
 • respectarea regulilor specifice activităților sportive, din lecție și din afara acesteia
 • punerea în practică a deprinderilor motrice fundamentale și sportive elementare, în acțiuni motrice variate

  Prin activitățile derulate, s–a atins o gamă largă de obiective operaționale, elevii fiind îndrumați:

 • să cunoască regulile de bază ale unei alimentații echilibrate;
 • să informeze membrii familiei cu privire la noțiunile aflate;
 • să enumere efectele negative ale sedentarismului și ale unei alimentații neadecvate asupra organismului;
 • să desfășoare activități sportive interactive în contexte variate (curtea școlii, sala de sport, sala de clasă, cluburi sportive, parcuri, grădina școlii);
 • să precizeze principalele grupe alimentare, precum și cantitățile optime de consum zilnic ale fiecăreia;
 • să integreze terminologia specifică domeniului sanitar și sportiv în contexte corespunzătoare;
 • să identifice activitățile sportive ca surse principale de dezvoltare armonioasă și de obținere a unei stări de bine;
 • să creeze versuri pe tema alimentației și a sportului;
 • să elaboreze mișcări ritmice/exerciții fizice, în acord cu temele studiate (apa, cerealele, fructele, legumele, feculentele);
 • să colaboreze în cadrul jocurilor sportive derulate, în direcția atingerii țintelor și a obținerii performanței;
 • să implice părinții în realizarea de proiecte;
 • să participe la concursuri și competiții diverse având ca temă educația pentru sănătate;
 • Relevanța activității

  Studiile elaborate la nivelul populației școlare din România relevă o creștere constantă și alarmantă a elevilor supraponderali, aspecte subliniate în mod insistent, prin exemple concludente, în cadrul Conferinței anuale Prevenirea obezității la vârsta copilăriei – Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși, la care particip de 7 ani, ca participant la Proiect ( aspecte care sunt oglindite pe platforma Proiectului, dar și pe site-ul editurii UAIC, unde se realizează o descriere succintă a volumului colectiv Prevenția obezității la vârsta copilăriei, coordonat Veronica Mocanu, la care am participat și eu ca autor). Experiența dobândită în cadrul multiplelor întâlniri de lucru și a numeroaselor participări la aceste conferințe – care reunesc atât medici, psihologi, profesori universitari, reprezentanți ai ISI Iași, specialiști în diverse domenii (educație, sănătate, nutriție, sport) – mi-a asigurat un bagaj solid de informații teoretice de calitate, validate din surse sigure și acreditate, iar experiența profesională și competențele personale mi-au asigurat alegerea celor mai favorabile contexte de aplicabilitate.

  La nivelul colectivului pe care îl coordonez, au existat elevi cu exces de greutate, proveniți fie din familii cu părinți supraponderali, fie victime ale unor medii dezorganizate. De asemenea, o parte semnificativă din elevii clasei avea părinți plecați în străinătate, la muncă, ei aflându-se în grija bunicilor, rudelor sau fraților mai mari. Din acest punct de vedere, ei nu au beneficiat de o îngrijire corespunzătoare în ceea ce privește alimentația, hrana lor zilnică constând, în mod principal, din mâncare de tip fast food. Aceștia nu au beneficiat de o educație nutrițională corectă, fiind influențați de exemplele negative oferite de mediu. Privind lucrurile din această perspectivă, activitățile derulate în cadrul proiectului le-au oferit un suport și un model bun de urmat.

  Impactul asupra elevilor a fost unul major, căci s-a înregistrat scăderea în greutate a unor elevi aflați în zona de risc, din punct de vedere al supraponderabilității și, totodată, numărul elevilor implicați în activități sportive extracurriculare a crescut ( aspect afirmat atât de elevi, cât și de părinți și prezentat în filmulețe/reportaje realizate ca exemple de bună practică și mediatizate atât pe platforma Proiectului și în cadrul conferințelor naționale, cât și în presa locală.