Descriere

În activitatea pe care o desfăşor în cadrul cercului de dans modern de la „Clubul Copiilor Sighişoara” îndrum 6 grupe de dans, dintre care 3 grupe de performanţă, 2 grupe de avansaţi şi o grupă de începători, cu vârste cuprinse între 5-19 ani. Urmărirea şi realizarea obiectivelor se bazează atât pe conținuturile programei școlare, cât şi pe diverse metode originale, prin participarea la diverse evenimente, serbări, spectacole caritabile, concursuri şi festivaluri. Din perspectiva cadrului didactic, am încercat să urmăresc mereu educarea relaţiilor de grup, permiţând în același timp manifestarea iniţiativei, creativităţii, independenţei şi responsabilității. Practicând dansul, elevul îşi formează trăsături de caracter precum: voinţa, disciplina, perseverenţa, spiritul de echipă, de întrajutorare, toleranță. Dansul asigură echilibrul fizic şi psihic: „Mens sana in corpore sano”.

Scopul activității

Dezvoltarea întregului potențial fizic și psihologic

Obiectivele educaționale ale activității

Dezvoltarea sănătoasă, corectă şi armonioasă a organismului, dezvoltarea capacităţii de receptare a ritmului, stimularea interesului şi motivației pentru practicarea dansului, interpretarea creativă, manifestarea spiritului de colaborare în relațiile cu colegii, integrarea eficientă într-un grup prestabilit, socializare şi comunicare.

Relevanța activității

Pornind de la ipoteza lui A. Bloom – educaţia este mișcarea din întuneric către lumină- cadrelor didactice li se impune să acţioneze în vederea afirmării acesteia. Educarea unui elev presupune in egală măsură dezvoltarea culturală, aptitudinală şi socio-emoţională, folosind diferitele forme ale educaţiei. Participanţii la aceste activităţi provin din medii diferite, cu situaţii de viaţă diferite, şi de multe ori neplăcute: familii monoparentale, excluziune socială (atât în cazul copiilor supradotaţi, cât şi în cazul opus), iar prin faptul că îi uneşte o pasiune, reuşesc să se autodepăşească, să spagă bariere sociale (exemplu eleva B.D., care provine dintr-o familie monoparentală, cu mai muți fraţi şi cu un venit minim pe economie, locuind în afara orașului şi făcând navetă timp de 9 ani, dar reuşind să ajungă la performanţe extraordinare autodepăşindu-se in ciuda obstacolelor întâlnite).

Ansamblurile artistice se aftă sub cupola vastă a educaţiei nonformale. Trecând de selecţia aptitudinală, abordează elevul mai întâi din punct de vedere socio-emoţional. Integrarea în grup a unor elevi cu un deficit de comunicare, a celor excluşi din cauza apartenenţei etnice sau sociale, sunt printre principalele obiective ale coordonatorului. Crearea unui grup echilibrat emoţional conduce la îndeplinirea optimă principalului scop: transmiterea unor emoţii pozitive printr-o exprimare artistică desăvârşită. Dovada o fac nenumăratele premii obţinute in ţară și în străinătate la concursurile de profil.

Ca efecte pozitive a celor implicaţi pot fi amintite: disciplinarea prin respectarea de reguli, respectul faţă de ceilalţi şi faţă de el, efectele pedagogice fiind cu efect continuu asupra personalităţii elevilor.

Pentru exemplificare amintesc două eleve ale Sc. Gimn. Albeşti (Secţia maghiară la care cadrele didactice au observat evoluţia treptată, dar consecventă pe plan emoţional şi artistic, simţul ritmic dezvoltându-se foarte mult:
Matefi Anna Cristina – a devenit dezinvoltă, are mai mare încredere in forțele proprii; Jakabfi Nora era individualistă, iar acum a dezvoltat toleranţă, spiritul de echipă, apreciază activitățile celor din jur.