Descriere

Proiectul a avut la bază parteneriatele încheiate cu două unități școlare din Republica Moldova: Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu” din Călărași și Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din Ungheni. Au fost valorificate tradițiile locale, naționale și europene: Ziua Școlii, Mărțișorul, Ziua Internațională a Femeii, Crăciunul și Anul Nou, Ziua Națională, etc. S-au realizat activități comune prin: participarea elevilor și cadrelor didactice de la Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu” din Călărași la Ziua Școlii “Ștefan cel Mare” Dancu și prezentarea unui spectacol de dansuri și cântece populare românești; un schimb de experiență între cadrele didactice de la școala noastră și cele de la Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din Ungheni în cadrul Cercului Metodic al consilierilor educativi și directorilor adjuncți. S-au realizat expoziții comune cu creațiile elevilor: mărțișoare, felicitări, desene, colaje și produse handmade. Activitățile au avut un caracter interdisciplinar prin valorificarea capacității creatoare a elevilor în domeniile: educație plastică, educație muzicală, dansuri populare, limbă și comunicare, geografie și istorie. Cadrele didactice din cele 3 școli partenere au realizat un schimb de bune practici în domeniul activităților nonformale și a rolului acestora în dezvoltarea competențelor, abilităților și atitudinilor elevilor.

Scopul activității

Valorificarea potenţialului artistic şi creator al elevilor prin intermediul activităţilor artistico-plastice, practice și științifice.

Obiectivele educaționale ale activității

• Cunoașterea și valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare în creații proprii;
• Cunoaşterea principalelor obiective culturale din patrimoniul României și Republicii Moldova;
• Cultivarea interesului și dragostei față de obiceiurile şi tradițiile românilor și perpetuarea lor;
• Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice și elevii din cele 3 școli partenere;
• Promovarea valorilor românești și europene.
Proiectul prin activitățile sale a urmărit dezvoltarea competențelor interculturale, sociale, științifice, artistice, practice, de învățare pe tot parcursul vieții și de utilizare a tehnologiilor informației și comunicării.

Relevanța activității

Elevii au participat la ateliere de lucru în cadrul orelor de consiliere și orientare și în afara orelor de curs. S-au realizat 6 expoziții cu desenele, felicitările și produsele hand made realizate de elevi, cu ocazia fiecărui eveniment. Au fost organizate 3 spectacole de dansuri populare și au fost prezentate tradiții și obiceiuri de Mărțișor, Crăciun, Anul Nou, tradiții culinare și cele mai reprezentative obiective ale patrimoniului cultural din România și Republica Moldova. S-au realizat postere și s-au prezentat în power-point obiectivele culturale reprezentative. Elevii au fost dornici să cunoască cât mai multe informații despre istoria, geografia, tradițiile și obiectivele culturale din Republica Moldova. Cadrele didactice au participat la 2 schimburi de experiență organizate la școala noastră și au manifestat interes pentru continuarea și îmbunătățirea proiectului. Elevii și-au dezvoltat competențele dobândite în cadrul acestui proiect participând la cele 3 ediții ale Proiectului “Școala pentru valori autentice” organizat de ISJ Iași.