Descriere

Proiectul a fost gândit ca un set de activități, finalizate printr-un festival-concurs la care să participe elevii școlii noastre și ai instituțiilor partenere. Început din 2010, Proiectul s-a desfășurat anual, în 2019 fiind a IX-a ediție. Școala noastră precum și școlile partenere au desfășurat activități locale de promovare a folclorului, cu diferite ocazii: promovarea colindelor strămoșești, a pricesnelor, a cântecelor patriotice, populare și a dansurilor strămoșești. Concursul s-a desfășurat pe patru categorii: învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal. Au fost 2 secțiuni: Participare directă – Soliști vocali, Instrumentiști, Grup vocal, Dans popular, Obiceiuri populare. Participare indirectă – Desene și Poezie sau proză. Criterii de evaluare: ținută scenică, originalitate, calități artistice. Este un mod de promovare a talentelor, punând elevii într-o situație competițională, ei devenind mici artiști, își pot învinge timiditatea. Am creat și aplicat metode/strategii care personalizează învățarea prin rolurile interpretate. Metoda s-a bucurat de succes și datorită colaborării cu colegii de religie, limba română, desen și istorie. În 2020, în pandemie, am publicat Broșura aniversară Tradiții și obiceiuri populare românești, implicând elevi, profesori și părinți. Aceste activițăți lărgesc orizontul spiritual al elevilor, îmbogățesc viața afectivă, contribuie la acumularea de noi cunoștințe și la reducerea riscului de eșec educațional, la creșterea motivației școlare.

Scopul activității

Integrarea socială a elevilor din medii defavorizate și cu CES în activitățile de păstrare și promovare a folclorului românesc autentic.

Obiectivele educaționale ale activității

– Descoperirea de noi talente ale cântecului popular bihorean și național;
– Păstrarea și promovarea cântecelor, dansurilor, obiceiurilor și tradițiilor din zonele de proveniență, încurajarea tinerilor să îmbrace costumul popular tradițional;
– Implicarea în activități a tuturor elevilor, inclusiv al celor din medii defavorizate sau cu CES, dezvoltarea creativității și a muncii în echipă;
– Publicarea unei Broșuri aniversare;
– Cunoașterea și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor creștine;
– Cultivarea spiritului artistic și creativ al elevilor, prin realizarea de lucrări artistice; – Sensibilizarea elevilor, a profesorilori, a părinților și a comunității față de valorile autentice românești;
– Implicarea în mai mare măsură a cadrelor didactice, precum și a autorităților în coordonarea și organizarea activităților;
– Încurajarea tinerilor talentați să urmeze o școală de profil: Școala Populară de Arte, Liceul de Muzică, Facultatea de Muzică.

Relevanța activității

În procesul de învățare multe sunt momentele de satisfacție și bucurie pe care le trăiesc cei implicați, dar maxima încărcătură sufletească se dezvoltă în timpul spectacolelor, a concursurilor. Versul, muzica vocală, instrumentală, scenele scurte, pline de haz, armonios îmbinate, asigură dinamismul activităților. Toate aceste activități au rol formativ, ele își ating scopul numai în măsura antrenării elevilor în realizarea lor, punând în valoare capacitățile intelectuale, afective, estetice și fizice ale elevilor. Micii artiști, prin seriozitate, fiind încurajați și stimulați, reușesc să realizeze buna dispoziție, participând cu interes la pregătirea și desfășurarea activităților, obținând performanțe ilustrate în diplome și aplauze binemeritate. Aceste evenimente școlare și extrașcolare constituie o veche tradiție în îndeletnicirea celor care și-au ales calea instruirii și educării vlăstarului de om.