Descriere

Conceput ca un proiect educațional, activitățile derulate sub genericul ,,Tot ce-i românesc nu piere”, au adus în prim plan elevii Școlii Gimnaziale Hamcearca din județul Tulcea.
Pe parcursul a 10 zile, prin folosirea de metode variate – explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, brainstormingul, povestirea, munca independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia, activități practice și abordând conținuturi ce pun accent pe caracterul interdisciplinar s-a realizat un spectacol, ca o sărbătoare care a răspuns cerințelor, nevoilor, identificate la elevii școlii și care prin implicarea lor totală au demonstrat că și într-o comunitate mică se poate simți și trăi ”românește”!
Prin implicarea partenerilor Parohia Nifon, Primăria Hamcearca, Asociația ,,Eurofan” Tulcea, Asociația „Pro Basarabia și Bucovina”- Filiala Constanța, Cenaclul literar „Mihail Sadoveanu” Constanța, evenimentul a fost sprijinit, apreciat și mediatizat.

Scopul activității

Cunoaşterea unor elemente de cultură și civilizație care definesc portretul spiritual al poporului român și stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi mândria faţă de trecutul istoric al acestor meleaguri şi oameni.

Obiectivele educaționale ale activității

– să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit;
– să manifeste afecţiune faţă de poporul nostru, limba română, strămoşii noştri;
– să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice propuse;
– să intoneze cântecele acompaniaţi de profesorul de educație muzicală;
– să acompanieze ritmic cântecele;
– să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a răspunde la diferite ritmuri;
– să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare;

Relevanța activității

Asigurarea participării active în vederea obţinerii performanţelor, realizarea expoziţiilor de fotografii – document, integrarea resurselor rezultate în activităţile ulterioare, sensibilizarea elevilor privind valorile autentice româneşti, stimularea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale, conştientizarea faptului că identitatea naţională este un dar sacru, că aparţinem gliei strămoşeşti, demonstrarea dragostei de ţară şi a mândriei de a fi român, conştientizarea rolului tradiţiilor culturale în propria educaţie, îmbunătăţirea abilităţilor sociale, atitudinilor civice și creşterea încrederii şi stimei de sine.