Descriere

Datinile şi credinţele, lirica şi muzica populară, meşteşugurile şi arta populară constituie patrimoniul spiritual inestimabil, care oglindeşte forţa creatoare a românilor din toate zonele geografice ale ţării; prin activităţile noastre putem cunoaşte cât mai multe despre realităţile satului ardelenesc, contribuind la transmiterea acestui tezaur folcloric si generaţiilor ce vor urma. Activitățile proiectului constau în organizarea unor activități cu tematică folclorică, prilejuite de evenimente naționale sau sărbători religioase, efectuarea sistematică a sesiunilor de prezentare a datinilor și obiceiurilor populare. În parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi, am diseminat exemplele de bună practică din domeniul folcloric, în cadrul evenimentelor organizate în cadrul campaniei „Arhitecții educației”.

Scopul activității

Conservarea valorilor autentice tradiționale prin evidențierea rolului primordial al spiritului identitar, implicând elevii claselor primare în activități cu tematică folclorică .

Obiectivele educaționale ale activității

  • să cunoască aspecte ale satului tradițional românesc;
  • să se familiarizeze cu elementele portului popular, integrând conținuturile în contexte variate;
  • să manifeste respect față de datini și tradiții populare;
  • să valorifice cunoștințele asimilate participând la manifestări folclorice.
  • Relevanța activității

    Prin proiect am acordat o atenție sporită acelor copii sau tineri a căror situație familială sau materială i-ar defavoriza din punctul de vedere al oportunităților de cunoaștere a valorilor folclorului. Copiii cu părinți plecați în străinătate, sau proveniți din comunități defavorizate au fost încurajați să se implice în activitățile proiectului. Am organizat multiple întâlniri, cu un rol semnificativ în punerea în valoare a talentului lor artistic.

    Aflați într-o regiune geografică cu o bogată diversitate etnică, prin acest proiect am contribuit la îmbunătățirea legăturilor interpersonale dintre elevi, încurajând identificarea elementelor specifice, dar și a celor comune prezente în folclorul zonei . Evenimentele organizate de Ziua Națională a României ne-au permis purtarea cu bucurie a straiului tradițional, intonând cântecele neamului, alături de generații diverse de participanți.