Descriere

Testul celor 4 întrebări a fost elaborat de Herbert J. Taylor, în 1932, președinte Rotary Internațional, când i s-a cerut sprijinul în elaborarea unei strategii de salvarea a unei companii falimentare. Testul a funcționat perfect pentru angajați, acesta fiind respectat atât în viața profesională, cât și în cea personală, ulterior fiind preluat și în alte sectoare ale companiilor, precum cele de vânzări, de publicitate sau în relații cu clienții. A fost adoptat de Club Rotary în 1943, devenind un cod etic la care se raportează orice membru pus în situația de a un rezolvare unei dileme din realitatea socială, economică, administrativă etc. Simplitatea întrebărilor, profunda lor ancorare în real au condus la considerarea acestor întrebări ca fundament pentru filozofia rotariană.
Cele patru întrebări ale lui H. J. Taylor aplicate unei dileme morale sunt:
Lucrul pe care îl gândim, spunem sau facem:
Este adevărat?
Este cinstit pentru oricine este implicat ?
Va întări și va stimula prietenia și bunăvoința?
Va fi in beneficiul tuturor celor implicați?
Concursul Național cu participare internațională Testul celor 4 întrebări, este adresat elevilor din clasele IX-XII, vizând raportarea din punct de vedere etic a tinerilor la dilemele morale, fundamentând modurile de a acționa în anumite situații din realitatea imediată prin aplicând cele 4 întrebări formulate de Herbert J. Taylor, numite mai sus.
Concursul urmărește formarea la tineri a spiritului critic, a toleranței, a încrederii în sine, a capacității decizionale, conducând și la realizarea unei comunicări interculturale Concursul se organizează la nivelul fiecarei unități școlare partenere/ Club Rotary partener, în perioada 1-20 aprilie, 2019, la faza națională calificându-se 3 elevi din fiecare liceu/ colegiu.

Scopul activității

Evaluarea formulei de aplicarea a testului celor patru întrebări formulat de Herbert J. Taylor în rezolvarea unei dileme morale.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Utilizarea corectă a limbii române în producerea de mesaje scrise și orale;
 • Folosirea analizei tematice și structurale în receptarea de mesaje orale și scrise;
 • Argumentarea în scris și oral a opiniilor expuse, după structura dată de cele patru întrebări.
 • Competențe de format / dezvoltate elevilor

 • Dezvoltarea competențelor argumentative după modelul lui Herbert J. Taylor;
 • Formarea capacității de a identifica o dilemma morală
 • Exersarea competenței de a exprima o dilemă morală;
 • Formarea competențelor de a problematiza aspecte ale realității;
 • Evaluarea competențelor de a analiza secvențe ale realității conform testului celor 4 întrebări formulat de Herbert J. Taylor
 • Relevanța activității

  Am remarcat implicarea în activitățile propuse de concurs, sesiuni de formare, simulări ale aplicării eseului pe site/ simulări ale discursului, a tinerilor interesați de formarea personală, de dezvoltarea abilităților de comunicare. De asemenea, prin participarea tinerilor din alte județ s-a creat cadrul favorabil schimbului de idei, realționării sociale.