Descriere

Activitatea a vizat curriculum-ul formal de la clasa a II a, urmărind folosirea tehnologiei (internet, telefon, tabletă, tabla inteligentă, softuri gratis de pe internet) la toate orele de curs. S-au folosit elemente moderne de didactici ale invatarii asistate de tehnologie, îmbinate cu metodele clascice si metodele didactice moderne de interacțiune educațională. Sarcinile de lucru au fost atractive prin folosirea telefonului/tabletei realizand editare foto-video, desfașurarea de activități în clase virtuale (evaluare, dar și predare-învățare), softuri de simulare, platforme de evaluare, folosirea codurilor qr pentru testele de evaluare, oglindirea telefonului la tabla inteligentă, dar și pentru accesarea unor sarcini de lucru, a elementelor de initiere în programare și de inițiere în realizarea și editarea unui interviu. Activitățile au avut ca bază parteneriatul realizat cu APSR (Asociația de Părinți din Școala Radovanu) și părinții clasei.

Scopul activității

Folosirea tehnologiei in demersul didactic ca un instrument de trecere a demersului didactic dincolo de barierele sălii de clasa și de constrângeri date de spațiu, timp și cultură.

Obiectivele educaționale ale activității

 • să folosească tehnologia în demersul didactic in clasă, indiferent de constrangerile de timp si spatiu;
 • desfășurarea activităților de la clasă interdisciplinar și transdiscipinar;
 • crearea capacitatilor de a se folosi de ”micro moment”;
 • derularea procesului didactic imbinand tehnologia cu metodele didactice moderne;
 • folosirea telefonului și tabletei si internetului pentru derularea procesului didactic;
 • folosirea resurselor educationale ”free” de pe internet pentru derularea activităților didactice;
 • asigurarea implicării elevilor ca participanți activi ai demersului didactic, prin folosirea resurselor tehnologice;
 • formarea capacităților de lucru în echipă și colaborare în mediul real și virtual;
 • implicarea familiei in demersul didactic, prin participarea la activități de formare pentru asigurarea folosirii resurselor on-line și protecția copiilor in mediul on-line.
 • Relevanța activității

  Prezența la activitățile de la clasă, dar și la cele din mediul virtual, a fost foarte buna. Prin intermediul tehnologiei (site clasa, pagina facebook clasa și școală, site școală, mesagerie), oferta educațională a școlii și clasei a fost diseminată către elevi și părinți. Elevii, indiferent de situația școlară, au împărtășit alături de familie obiectivele proiectului și au perceput activitatea didactică fără stres. Toți elevii din clasă citesc fluent un text la prima vedere, scriu de tipar și de mână și sunt foarte spontani și fără teamă de greșeală. Toate testele sumative au coduri qr care direcționeaza părintele fie pe youtube la un tutorial de rezolvare, fie la o pagina din site-ul clasei cu descriptorii de performanta asociați testului, fie la testul rezolvat.