Descriere

Fiecare piesă de teatru este pregătită pe parcursul unui semestru. Împreună cu elevii se alege tema piesei de teatru ce urmează a fi pusă în scenă (exemple de teme: regulile școlare, educație tradițională versus educație modernă, emoțiile, importanța timpului petrecut cu cei dragi, egalitate și respect reciproc). Elevilor li se recomandă să citească povești, cărți în care se găsesc temele alese și apoi acestea vor fi integrate în piesa de teatru: Mary Poppins, Frumoasa din pădurea adormită, Cum a furat Grinch Crăciunul, Charlie și Fabrica de ciocolată, Alice în țara minunilor etc. Acestea sunt câteva dintre poveștile citite. Copiii au vizionat și filme precum: Maleficent, Mary Poppins, Harry Potter, Sunetul muzicii etc. În fiecare piesă sunt introduse dansuri și cântece. În orele de comunicare în limba română, dezvoltare personală se realizează jocuri de improvizație, tehnici teatrale (dramatizări, scente), se concep afișele pentru fiecare spectacol. În orele de muzică și mișcare se realizează dansurile și se învață cântecele. La orele de arte vizuale si abilități practice se realizează decorul și accesoriile costumelor. Metodele și tehnicile utilizate sunt: observarea, învățarea prin cooperare, brainstorming, povestirea, lectura, tehnici de pronunție, dicție, improvizație și interpretare.

Scopul activității

Implicarea elevilor, de la identificarea unui subiect, relevant în raport cu viaţa reală a lor, la scrierea piesei, la punerea în scenă a spectacolului şi, bineînţeles, la interpretarea unor roluri în aceste spectacole, îmbunătățirea rezultatelor școlare, cât şi asigurarea unui climat şcolar stimulativ.

Obiectivele educaționale ale activității

• dezvoltarea competențelor de comunicare;
• capacitatea de adaptare la diferite situații sau persoane;
• capacitatea de a lua decizii rapid, pe loc;
• dezvoltarea gândirii critice;
• abilități de gestionare a factorilor afectivi;
• capacitatea de menținere a atenției active;
• stimularea creativității, a imaginației și a inițiativei;
• dezvoltarea încrederii în forțele proprii, spontaneitatea;
• dezvoltarea abilităților de lucru în echipă;
• competențe de ascultare activă;
• dezvoltarea toleranței și a empatiei;
• capacitatea de rezolvare creativă a problemelor;
• abilitatea de a accepta, atât pe ceilalți, cât și pe sine, diferite idei și personaje etc.

Relevanța activității

Piesele de teatru puse în scenă dezvoltă abilitățile de învăţare (prin exersarea memoriei, atenţiei și gândirii); autocunoașterea; autocontrolul; dezvoltă gândirea creativă deoarece permit elevilor să se exprime în cadrul unui grup, să-și exerseze imaginația, să creeze situații care duc la reflecție și dezbateri; analiza atitudinilor și modalităților de rezolvare a conflictelor – din diferitele roluri jucate – încurajează principiile și valorile care îi vor ajuta pe elevi în viață; dezvoltarea empatiei, incluziunii, interacțiunii – fără teama de a fi judecați și etichetați de ceilalți elevi, motivația pentru lectură (prin contactul cu operele literare își descoperă pasiunea pentru citit); identificarea emoţiilor utilizând poveşti, secvenţe de film, pentru identificarea unor soluții în situaţii de stres, dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie asupra propriilor reuşite şi nereuşite în învăţare.