Descriere

Exemplul de bună practică propus a constat în organizarea și desfășurarea Concursului Regional ,,TEATRU PE ULIȚA FRANCO-ROMÂNĂ”, cu următoarele secţiuni: interpretare fabulă în limba română şi franceză, piesă de teatru, confecţionarea de măşti cu personaje din fabule, în colaborare cu alte unităţi şcolare din judeţ.
Punctul de plecare al activităţii a fost înfiinţarea clubului Amis sans frontieres / Prieteni fără frontiere, în cadrul căruia elevii, împărţiţi în echipe – români şi francezi, au colectat scrisori în ambele limbi, pentru a descoperi lucruri noi despre fiecare, Franţa şi România; s-au realizat ateliere de lucru între elevi pentru cultivarea limbajului, a vocabularului în limba franceză şi în limba română, pentru dobândirea unor tehnici specifice artei teatrale.
Printre activităţile desfăşurate se regăsesc:
– Dis un conte!/Spune o poveste!, organizată sub forma unui curs de oratorie, pentru însuşirea principalelor elemente de limbaj, metalimbaj, gesturi şi mimică;
– Moi-même acteur sur scène/ Eu însumi actor pe scenă, activitate concentrată pe ideea de încurajare a jocului de rol, însuşirea unor serii de replici, reproducerea pe scenă şi eliminarea tracului;
– Jouons ensemble! Să ne jucăm împreună! Jocuri de rol, mimă şi pantomimă. Improvizaţii, prin care s-au realizat ateliere de lucru pentru dobândirea unor tehnici specifice artei teatrale.
– Spectateur à mon tour! / Spectator, la rândul meu!– vizionarea unui spectacol la Teatrul Judeţean George Ciprian, care a avut drept scop familiarizarea elevilor cu sala de spectacol.

Scopul activității

Proiectul oferă elevilor posibilitatea de a descoperi şi de a înţelege diversitatea culturală, contribuie la dezvoltarea unor aspecte ale personalităţii în sensul valorificării tradiţiilor, obiceiurilor şi valorilor României şi ale Franţei.

Obiectivele educaționale ale activității

a. Dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor prin dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi a acceptării de sine.
b. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi a comunicării interpersonale.
c. Dezvoltarea curiozităţii, a atenţiei, a memoriei şi, mai ales, a încrederii în sine.
d. Cultivarea limbajului şi a vocabularului atât în limba franceză cât şi în limba română.
e. Rafinarea şi dezvoltarea capacităţii de selectare a actului cultural de valoare.
f. Întărirea coeziunii dintre elevi.
g. Dobândirea unor tehnici specifice artei teatrale.

Relevanța activității

Concursul a oferit elevilor bucuria succesului obţinut pe scenă, formarea de valori şi de atitudini, deoarece elevii au nevoie de îndrumare în identificarea modelelor, în special cei proveniți din medii dezavantajate: familii de etnie rromă, familii monoparentale, elevi cu CES, iar în etapa actuală, copiii au nevoie, mai mult ca oricând, de atitudini şi de valori care să le asigure o evoluţie armonioasă şi să-i determine să-şi selecteze corect modelele. Organizată astfel, activitatea atelierului de teatru a fost ca o completare a activităţii de la clasă, numai că, participarea pe bază de voluntariat şi competiţia i-au determinat pe elevi să-şi folosească toate resursele pentru a-şi cunoaşte valoarea. Implementând activităţi de facilitare a procesului de incluziune şcolară, pentru remedierea limbajului şi comunicării cu impact în integrare şcolară şi socială, activitatea a condus la integrarea elevilor din categoriile dezavantajate și la evitarea abandonului şcolar.