Descriere

Începând cu jumătatea lunii martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, am fost nevoit să mă reorientez către practici noi de comunicare și de predare prin care să asigur continuitatea învățării la materiile Istorie și Geografie. Am folosit un set de scenarii didactice realizate în perioada decembrie 2018 – februarie 2020, în cadrul proiectului Europeana -Teaching with Europeana, lecții special concepute pentru predarea online, cu traducere în limba romană.

Scopul activității

Scopul activităţii este ca elevii vulnerabili din Școala Gimnazială Pui să poată participa la orele online. Realitatea tristă este că acei elevi, care provin din familii dezavantajate din comuna Pui, județul Hunedoara, nu au niciun fel de acces la tehnologie: telefon, tabletă sau calculator conectat la internet, iar dacă au, accesul la informația necesară și potrivită vârstei lor este inexistent, în absenta unei minime orientări. Cred că perioada de suspendare a oferit posibilitatea elevilor mei să fie concentrați în mai mare măsură pe ceea ce este esențial, pe elementele cu impact calitativ.

Obiectivele educaționale ale activității

Elevii să înţeleagă mai bine provocările şi oportunităţile pe care le prezintă mediul
on line;
Elevii să dobândească competenţele de care vor avea nevoie în viaţă şi carieră;
Elevii să devină cetăţeni responsabili, cu spirit critic.

Relevanța activității

Reducerea absenteismul și abandonului școlar; Elevii au fost foarte interesaţi de acest mod de învățare online; Obișnuința de a învăța cu ajutorul platformelor educaţionale; Elevii din clasele unde predau Istorie și Geografie au mai primit și înainte de „starea de urgenţă” teme care implică utilizarea tehnologiei, astfel că au fost oarecum obișnuiţi cu acest mod de lucru; Un procent de 80 % dintre elevii cu rezultate bune la învățătură au reușit să parcurgă lecțiile și temele primite. Procentul elevilor cu rezultate mai slabe la învățătură este undeva la 50%; Toți elevii au avut acces la mediul educațional on line prin asigurarea cartelelor PrePay în mod gratuit.