Descriere

Proiectul a venit în sprijinul elevilor, iar prin intermediul activităților desfășurate (“Biblioteca-o grădină a raiului cu cărți”, „Micul antreprenor iubitor de carte”, Caravana cititorilor-„Și eu am nevoie de cărți și de prieteni!”, activitate în aer liber-„Ești în trend dacă citești!”, fotografii care au ca subiect lectura-„Focus pe carte”), au devenit iubitori de carte/lectură și au reușit prin eforturi proprii (colectarea de maculatură, confecționarea de mărțișoare) și cu ajutorul părinților voluntari, să îmbogățească fondul de carte al bibliotecii cu cărți specifice vârstei, unde vor putea citi alături de colegii lor din școală (colegi de la alte clase, elevi cu părinți plecați în străinătate, elevi cu CES, elevi care provin din familii monoparentale sau din familii sărace), cu care vor lega prietenii.
Proiectul a contribuit la sensibilizarea elevilor, cultivându-se astfel o atitudine pozitivă față de actul lecturii (individual, în colaborare cu familia sau cu colegii-„5 minute de lectură în pauza mare”), a dezvoltat un comportament antreprenorial, a stimulat voluntariatul și a consolidat legături între partenerii educaționali (părinți, comunitatea locală, profesori, elevi).

Scopul activității

Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte/lectură, prin corelarea informațiilor citite cu cele din viața zilnică și cu realitățile contemporane, în vederea combaterii tendințelor de analfabetism funcțional; stimularea voluntariatului și a relațiilor de colaborare între elevii aflați în risc de eșec educațional și cu nevoi de sprijin emoțional.

Obiectivele educaționale ale activității

– Trezirea interesului pentru lectură în rândul elevilor;
– Stimularea voluntariatului și a relațiilor de colaborare între elevii școlii integratoare;
– Colectarea de maculatură în scopul reciclării și achiziționării de cărți;
– Dezvoltarea comportamentului antreprenorial prin activități de confecționare a mărțișoarelor și vânzarea lor;
– Îmbogățirea fondului de carte existent în biblioteca școlii cu cărți specifice vârstei.

Relevanța activității

În urma desfășurării proiectului, elevii pot citi zilnic la bibliotecă sau pot împrumuta cărți interesante, atractive, specifice vârstei, donații de cărți- jurnalul donatorului, au cunoscut elevi cu dizabilități/cu risc cu care au legat prietenii, numărul elevilor înscriși la bibliotecă s-a dublat, iar datorită lecturii zilnice, rezultatele la învățătură au crescut pentru că a avut loc schimbul de bune practici în vederea creșterii performanțelor elevilor, s-a redus numărul elevilor care au un nivel scăzut de citire și s-au dezvoltat competențe emoționale cu ajutorul activităților desfășurate: conştiința de sine, controlul de sine, generozitatea, cooperarea, flexibilitatea şi abilitatea de a face judecăți.