Descriere

Am încercat să propun activități în care elevii vor avea posibilitatea să-și dezvolte aptitudinile, să participe activ la procesul de receptare, nu doar să utilizeze noțiuni pur teoretice și seci. Experiența anilor la catedră, pe parcursul cărora am încercat să țin cont de dorințele, nevoile și pasiunile elevilor, mi-au demonstrat importanța activităților extracurriculare și transcurriculare în realizarea unui bun demers didactic. De aceea, am încercat să îmbin utilul cu plăcutul, aceste activități încununându-le cu succes pe cele din timpul orelor de curs, elevii nemaifiind constrânși de note și tipare. Mă voi rezuma doar la 3 activități realizate: „Darul lui Eminescu”, „Poveștile lui Creangă” și participarea la Festivalul- concurs de book-trailere BOOVIE, desfășurat la Focșani. Pentru prima activitate, sarcinile de lucru au fost realizarea unor materiale ppt cu viața și activitatea lui Mihai Eminescu, realizarea de colaje, postere, puzzle-uri, creații în versuri, dezbateri, realizarea unor linii melodice după creațiile poetului. La a doua activitate, pe lângă sarcinile de lucru din prima ( dar în legătură cu Ion Creangă) s-a adăugat și dramatizarea realizată de elevi după „Povestea unui om leneș”. Pentru prezența laFestivalul – concurs BOOVIE, elevii au avut de citit romanul „Kinderland” de Liliana Corobca și să realizeze un book-trailer după această operă.Metodele tradiționale s-au îmbinat cu cele moderne, iar intra, inter și transdisciplinaritatea se regăsesc în toate activitățile. Ca și parteneri am avut Biblioteca Municipală „George Sbârcea” din Toplița, ziarul „Adevărul Harghitei”, Pi Media Proteam SRL și Colegiul National Pedagogic „Spiru Haret ” Focșani.

Scopul activității

Scopul principal al proiectului este redescoperirea universului cărţii de către elevi, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al cărţii, schimbarea de perspectivă și stimularea interesului pentru lectură. Un alt scop în cadrul „Târgului de lectură” a fost participarea la Festivalul – concursul de book-trailere BOOVIE, constând în motivarea elevilor să citească în mod conștient, prin realizarea unui concurs de book-trailere care să surprindă esența unor romane reprezentative pentru viața adolescentului din toate timpurile și din toate zonele lumii.

Obiectivele educaționale ale activității

• Cultivarea și stimularea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi conștient;
• Formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească;
• Dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi;
• Însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizarea a operelor literare;
• Încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi;
• Familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române;
• Stimularea gândirii critice și autonome a elevilor, dar și dezvoltarea empatiei;
• Dezvoltarea capacității de lucru în echipă;
• Dezvoltarea capacității de a construi un mesaj printr-o abordare integrată;
• Crearea unei viziuni multiculturale și transdisciplinare moderne, conectate la realitățile contemporane;
• Dezvoltarea competenţelor de analiză și sinteză, prin identificarea semnificațiilor nodale ale unei cărți și redarea acestora în limbaj filmic;
• Încurajarea flexibilității în gândire, a responsabilității pentru deciziile luate în echipă, dar și a trăirii afective;
• Formarea abilităţilor de negociere în echipă și de persuadare, necesare în
realizarea unui produs publicitar;
• Dezvoltarea spiritului de competiție pe criterii valorice;
• Dezvoltarea competențelor tehnice și aplicarea lor în realizarea unui book-trailer;
• Stimularea creativităţii și a exprimării acesteia în limbaje multimodale;
• Lărgirea orizontului cultural prin contactul cu lumi și culturi diferite precum și cu situații de învățare diverse.

Relevanța activității

Impactul și rezultatele activităților au fost deosebite. La Festivalul Național de book-trailere BOOVIE de la Focșani, echipa mea de elevi, „ Invincibilii” , au obținut locul I, iar elevul Mailat Csabi a luat Premiul special pentru montaj, acesta constând în participarea la emisiunea I like IT de la Pro TV, realizată de George Buhnici. Și în celelalte activități rezultatele au fost spectaculoase. S-au realizat desene minunate, colaje, puzzle-uri, creații literare, dramatizări inedite. Rezultatele concursului au fost popularizate pe rețelele de socializare (Facebook, youtube), iar cele ale activităților din școală în ziarul „Adevărul Harghitei”. Feedback-ul elevilor și al părinților a fost unul pozitiv, toți fiind încântați de rezultatele obținute și de competențele formate.