Descriere

Proiectul este un exemplu de bună practică având în vedere faptul că organizează acţiuni de suport pentru promovarea învățării digitale, stimulează mental şi dezvoltă abilităţile de organizare a învăţării pentru elevii Colegiului Național Școla Centrală, încurajează elevii, în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor privind spiritul de cercetare, căutare, descoperire, iniţiativa şi devotamentul la” Echipa clasei aVI-a A de Tarasconezi”a Colegiului Național „Școala Centrală”.

Scopul activității

Suport pentru invatarea digitala

Obiectivele educaționale ale activității

(1) încurajarea elevilor pentru a se dedica activităţilor desfăşurate en ligne pe plaformele de învățare.
(2) realizarea incluziunii şi implicării persoanelor participante, prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promovează intens utilizarea platformelor de invățare Classroom, Padlet, Flipgrid, MinMaping, Mentimeter, Quizlet,Tv5 monde precum și pentru a diminua distanța și a stabili un contact vizual cu elevii Google Meet, Google Hangouts, Microsfot Teams.
(3) Implicarea copiilor cu CES în procesul de învățare „en ligne”

Relevanța activității

Rezultatele obtinute au fost publicarea pe platformele digitale, materializându-se prin obținerea diplomelor de către elevi și profesorului coordonator la concursuri școlare și de didactica specialaitații.Promovarea examentului DELF, nivel A2, organizat de Institutul Francez București.Creearea paginii WEB a proiectului. Impactul se poate observa in fotografiile și prezentatrea care insoțesc proiectul interdisciplinar.Utilizarea eficientă a platformelor digitale de invățare Classroom, Padlet, Flipgrid, MinMaping, Mentimeter, Quizlet,Tv5 monde precum și a acelora pentru a diminua distanța și a stabili un contact vizual Google Meet, Google Hangouts, Microsfot Teams. Observarea comportamentelor şi intervenţia directă pentru încurajarea şi stimularea interrelaţionării pozitive între elevii , profesor si partenerii implicați