Descriere

Michel de Montaigne spunea că „Sănătatea este darul cel mai frumos și bogat pe care natura știe să îl facă.”

Proiectul „Tărâmul magic al fructelor și legumelor” își propune educarea copiilor în vederea formării unui stil de viaţă sănătos. Prima activitate a fost desfășurată în urma orei de Comunicare în Limba Română, în cadrul căreia elevii au studiat poezia „Cearta din cămară” și a fost intitulată „Muzeul toamnei”. Elevii au primit ca sarcină de lucru să realizeze, împreună cu părinții, figurine din fructe și legume. Obiectele realizate au fost expuse în „Muzeul toamnei”, muzeu vizitat şi de colegii din clasa a II-a B. Elevii și-au prezentat creațiile și au intonat cântece despre anotimpul toamna, despre fructe şi legume. A doua activitate a fost realizată cu sprijinul studenților voluntari, de la Facultatea de Medicină, Brașov. Aceștia au transmis elevilor noțiuni teoretice de bază, au organizat dezbateri și jocuri educative. A treia activitate a avut ca scop sprijinirea copiilor cu nevoi materiale şi sociale speciale. Elevii au fost implicați într-o acțiune caritabilă în cadrul căreia au donat fructe și legume unei case de copii.

Activitățile au avut caracter interdisciplinar. Au fost create conexiuni cu majoritatea disciplinelor studiate: CLR (studierea unor texte despre fructe și legume), AVAP (crearea figurinelor din fructe şi legume), MM (intonarea unor cântece specifice temei proiectului, DP (dezvoltarea empatiei, stil de viaţă sănătos), MEM (alimentație sănătoasă, rezolvare de probleme).

A fost utilizată o gamă variată de metode (jocul didactic, convorbirea, problematizarea, lucrări practice, proiectul, învățare de la experți, etc.). Motivația elevilor pentru procesul instructiv-educativ a crescut considerabil. Aceștia au participat cu mult interes și entuziasm la activitățile desfășurate.

Scopul activității

Scopurile proiectului desfășurat sunt următoarele: Dezvoltarea și valorizarea potențialului creativ al elevilor și al părinților Promovarea unui stil de viaţă sănătos prin însușirea de către elevi a unor noțiuni de bază din sfera nutriției Formarea și dezvoltarea de abilitați și atitudini menite să contribuie la optimizarea dezvoltării personale a elevului prin implicarea în acțiuni de caritate

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele educaționale ale activităților sunt:
– Să creeze cel puțin o figurină folosind fructe şi legume;
– Să implice cel puțin un părinte în realizarea figurinelor din fructe şi legume;
– Să conștientizeze importanţa unui stil de viaţă sănătos;
– Să disemineze informațiile teoretice învățate şi celorlalți membrii ai familiei;
– Să expună și să argumenteze propriile păreri în dezbaterea unor probleme identificate;
– Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate;
– Să empatizeze cu semenii aflați în situații dificile;
– Să identifice metode de rezolvare a problemelor cotidiene;
– Să participe cu entuziasm la activitățile desfășurate;
– Să rezolve corect sarcinile de lucru, îmbunătățindu-și performanța.
Competenţele cheie dezvoltate în cadrul proiectului sunt următoarele:
– comunicarea în limbă maternă
– competența matematică, științifică și tehnologică
– competențe sociale și civice
– sensibilizare și exprimare culturală

Relevanța activității

În urma desfășurării proiectului, feed-back-ul elevilor a fost unul pozitiv. Zâmbetele de pe chipurile copiilor sunt dovezi clare că activitățile au fost pe placul acestora. Pozele realizate demonstrează entuziasmul, implicarea şi motivația cu care elevii au rezolvat sarcinile de lucru. Impactul asupra elevilor este concretizat prin motivarea și antrenarea lor în procesul instructiv-educativ, prin dezvoltarea capacității de învățare prin cooperare și prin dezvoltarea încrederii în sine.