Descriere

Tărâmul basmelor (E-book) este produsul final al unei activități complexe, interdisciplinare, desfășurate online prin Zoom, offline prin classroom/ whatsapp.
Toți elevii au creat basme originale, învățând despre plagiat, furt intelectual și fair-play. Au participat la ore online suplimentare: și-au citit basmele, le-au ascultat și analizat pe ale colegilor, evidențiind punctele tari, structura și elemente specifice basmului și mesajul transmis: valoarea prieteniei, familia contează, binele învinge! Și-au dezvoltat gândirea critică, printr-o argumentare corectă, elemente de dezvoltare personală; contextele de învățare au legat teoria de practică, asigurându-mă că toți elevii au înțeles caracteristicile basmului, verificate și la finalul gimnaziului.
Am încurajat colaborarea, am distribuit sarcini și am numit responsabili; în carte au apărut toate cele 17 basme și desenele cele mai reușite, în urma voturilor copiilor, precum și alte animații oferite de storyjumper.
Elevii s-au comportat respectuos, au fost prezenți, activi și dornici a realiza împreună lucruri frumoase. Atmosfera a fost una de colaborare, de valorizare a tuturor.

Scopul activității

Tărâmul basmelor (e-BOOK), un demers educațional online, a fost mai ales un sprijin emoțional, într-o perioadă delicată, de mari incertitudini (aprilie- mai 2020), o activitate interdisciplinară complexă, care a oferit egalitate de șanse întregului colectiv al clasei a V-a B de la Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu. Arta cuvântului, deprinderile TIC și artele plastice au țintit dezvoltarea integrată a competențelor-cheie: componenta lingvistică, interrelațională și etică prin realizarea cărții de basme a clasei a V-a, în variantă digitală de această dată. Finalitatea activității constă într-un produs de calitate, creat de copii pentru copii, ce dezvoltă în mod creativ competența de literație, o carte inspirațională, o recomandare de lectură pertinentă pentru întreaga comunitate virtuală: elevi, părinți/ dascăli, continuând în online proiectul În lumea basmului cu clasa a V-a, ediția a III-a.

Obiectivele educaționale ale activității

să redacteze câte un basm fiecare dintre cei 17 elevi ai clasei, respectând normele limbii literare: vocabular variat, unitate compozițională, așezare în pagină, ortografie, punctuație, precum și termenul dat: 1 aprilie – 20 mai;
* să-și dezvolte gândirea critică prin analiza SWOT a textelor proprii și ale colegilor, în cadrul unor ore de lectură online suplimentare;
* să-și îmbunătățească performanța școlară prin implicarea activă și afectivă într-o activitate susținută în care fiecare elev s-a simțit încurajat și motivat, participând benevol la ore suplimentare online pe platforma Zoom;
* să redacteze basmul creat în format Word, utilizând diacritice;
* să ilustreze basmul creat printr-un desen/ o pictură;
* să apeleze unii la alții pentru eventuale probleme tehnice;
* să se manifeste creator, exprimându-și viziunea personală asupra lumii prin intermediul basmului creat, identificând în realitatea imediată anumite aspecte surprinse în basm;
* să fie optimiști, veseli, încrezători, finalul fericit al basmului constituind o adevărată terapie pentru minte și suflet.

Relevanța activității

Cartea de basme a clasei a V-a s-a bucurat, de fiecare dată, de un real succes în rândul elevilor, fiecare generație fiind entuziasmată și dornică a continua proiectul În lumea basmului cu clasa a V-a. Clasa a V-a B a dat dovadă de implicare, iar forma finală a cărții digitale și diseminarea produsului lor a devenit motiv de mândrie, crescându-le stima de sine, întregul demers contribuind la dezvoltarea lor personală. Rezultatele elevilor din clasa a V-a B s-au îmbunătățit simțitor, deși la 1 aprilie, când i-am preluat, aveau note slabe, fiind o clasă de nivel mediu.