Descriere

Acest joc a fost creat inițial din necesitatea asimilării şi consolidării Tablei Ȋnmulțirii la clasa pe care o coordonez, pentru că am observat o anumită reticență şi atitudine rezervată cȃnd predăm aceste noțiuni. Astfel, la fiecare lecție de Matematică, la unitățile de ȋnvățare destinate acestei teme, am folosit jocul interactiv ca material didactic pentru elevi. Impactul asupra acestora a fost deosebit deoarece le-a plăcut foarte mult interfața jocului, modul ȋn care se derulau cerințele, faptul că trebuiau să fie competitivi atȃt cu ei ȋnşişi, cȃt şi cu ceilalți colegi, iar acest fapt mi-a uşurat mie activitatea şi pentru ei a devenit un punct forte ȋn dezvoltarea competențelor-cheie. Ȋn derularea lecțiilor, organizăm adeseori colectivul de elevi ȋn perechi şi copiii rezolvau cerințele alternativ, cȃte doi. O dată rezolvă o ȋnmulțire un elev, apoi celălalt din pereche şi tot aşa, ȋntr-un ritm din ce ȋn ce mai alert. Avȃnd o tablă interactivă la clasă, cu laptop, jocul era foarte antrenant şi capta ȋntreaga clasă. Jocul l-am utilizat şi ȋn programul de pregătiri suplimentare pentru elevii cu rezultate mai scăzute la ȋnvățătură, apoi ȋn sistem online, mai ales pentru reȋmprospătarea calculelor elementare, fiindcă am observat o diminuare a capacității de calcul matematic, dar şi ȋn prezent la orele remediale din Programul „Şcoală după şcoală”. Copiii l-au perceput ca fiind folositor, atractiv, antrenant şi am ajuns de multe ori să ȋmi ceară ei să ne jucăm, combinȃnd astfel utilul cu plăcutul.