Descriere

Exemplu de bună practică ales a fost activitatea ce a constat în desfăşurarea unei Tabere şcolare Montane “VATRA DORNEI” activitate sportiv – turistică ,organizată in vacanţa de vară, 30.06.2019 – 06.07.2019.
Activitatea derulată s-a desfaşurat pe parcusul a 7 zile .În tabăra sportivă au participat 24 de elevi. Locaţia aleasă a fost una deosebită ca amplasare, activităţile motrice de timp liber sunt parte integrantă a acţiunii educaţionale, expresia cea mai veridică a formării noastre continue, ca un imperativ al societăţii noastre moderne.
Odată cu creşterea solicitărilor vieţii omului modern a crescut şi lipsa de mişcare, atât în rândul tinerilor cât şi al adulţilor, acest fenomen fiind observat la scară globală, ceea ce a determinat eforturi din partea organizaţiilor interesate de sănătatea oamenilor să susţină practicarea exerciţiilor fizice „la toate vârstele, pentru toată viaţa”. Între indicatorii calităţii vieţii aflăm şi sănătatea, stimulată şi întreţinută prin mişcare, dar nu prin orice fel de mişcare, ci printr-o mişcare raţională, pe care să o transformăm în obişnuinţă.
Una dintre modalităţile de a-ţi petrece în mod plăcut, util, dar şi reconfortant timpul liber este fără-ndoială tabăra. Ea se adresează cu preponderenţă elevilor şi studenţilor şi oferă pe lângă posibilitatea practicării unor activităţi fizice şi un excelent moment de socializare, de legare de releaţii, prietenii. Tabăra este în acelaşi timp soluţia perfectă pentru a încerca să cauţi şi să practici, într-un program organizat, aventura, liniştea naturii, frumuseţea meditaţiei, a contemplaţiei sau a spiritului de competiţie. În acelaşi timp, în funcţie de profilul ei, tabăra oferă o şansă în plus celor care doresc să se cunoască mai bine, să-şi testeze limitele sau pur şi simplu numai să se relaxeze. Acestea şi nu numai sunt câteva motive pentru care am optat pentru a alege ca temă la acest concurs tabăra şcolară.

Scopul activității

Scopul activitătii a constat in consolidarea si perfecţionarea anumitor deprinderi utilitar aplicative şi motrice de bază, şi să-i dezvolte parametrii fizici ai forţei, rezistenţei si indemânării elevilor in cele 7 zile petrecute într-o tabără montană sportiv-turistică

Obiectivele educaționale ale activității

• Îmbogăţirea cunoştinţelor privind activităţile sportive.
• Dezvoltarea tuturor aptitudinilor şi talentelor de care dispune fiecare individ, stimularea capacităţilor sale creatoare.
• Organizarea în fiecare seară de activităţi distractive, care să se finalizeze cu dans. Activităţile distractive trebuie să implice un număr cât mai mare de elevi.
• Propunem ca fiecare grupă de elevi să pregătească în timpul liber un scurt program artistic care să fie prezentat la finele taberei.
• Încurajarea elevilor să contribuie la promovarea valorilor morale şi de respect, precum corectitudinea, spiritul de fair-play, toleranţa, dreptatea socială, dialogul, lupta împotriva discriminării şi înţelegerea interculturală.
• Antrenarea elevilor in educatia non-formală prin metode variate, creative, si stimulative..
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor din familii care provin din familii monoparentala sau parinţi plecaţi în strainatate

Relevanța activității

Pentru că toate activităţile din tabăra şcolară Vatra Dornei s-au pliat pe specificul vârstei elvilor, dar şi a zonei geografice unde este amenajată tabără, ele au reuşit să trezească un interes viu şi constant din partea participanţilor.Consider că programele elaborate prin exerciţii specifice acestei tabere au vizat îmbunătăţirea condiţiei fizice, au fost eficiente prin practicarea activităţilor sportiv-recreative, după un anumit program, elaborat, alături de un program individualizat de 7 zile de activitate sportivă. Copiii s-au adapta unui program stabil de tabără, cu reguli clare de ordine interioară dar şi referitoare la activităţile propriu-zise. Ceea ce s-a urmărit prin jocuri a fost dezvoltarea spiritului de competiţie şi întrecere, dar şi a spiritului colectiv, a solidarităţii şi a muncii în echipă, dar şi dezvoltarea spiritului de fair play. Respectarea regulilor interne ale taberei, a regulilor drumeţiilor, excursiei, activităţilor a fost o prioritate a organizatorilor. Poate de aceea nu a avut loc niciun incident neplăcut.