Descriere

Din anul 2016, în fiecare vacanță de vară, am organizat TABĂRA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ APLICATĂ „LIONS SOMEȘ” SATU MARE, la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare.

În această tabără s-au desfăşurat activităţi de predare-învăţare în primii doi ani de către următorii profesori de matematică: Doina Muntean, Ovidiu T. Pop, Petru Braica, Adrian Bud şi Virgil Pop, iar în anul 2018 au fost cooptați profesorii sătmăreni care au făcut parte din Comisia Centrală a Olimpiadei Naționale de Matematică 2018.

După orele de matematică, elevii din tabără au participat la activităţi de iniţiere/învăţare a limbii germane susţinute de profesorii Camelia Onciu şi Szekely Sándor de la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” și la activități de dezvoltare personală cu prof. Raluca Jurje.

De asemenea, s-au organizat excursii la Negreşti-Oaş, unde s-a vizitat Muzeul „Ţării Oaşului”, zona turistică „Luna Şes” și Mănăstirea de la Moișeni. La Beltiug și la Păulești, s-au organizat jocuri în aer liber şi focuri de tabără.

Scopul activității

Sporirea motivației pentru învățarea matematicii, de a face din matematică o materie îndrăgită de elevi, de a ajuta la descoperirea și dezvoltarea creativității, limbajului social, competenței de a învăța, dar și a competențelor legate de utilizarea TIC, prin intermediul colaborării și învățării active.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Încurajarea elevilor să descopere lumea înconjurătoare prin matematică, folosindu-se de corelații între matematică și artă, matematică și științe;
  • Promovarea muncii în echipă;
  • Colaborarea și înțelegerea reciprocă;
  • Utilizarea noilor tehnologii.
  • Relevanța activității

    Taberele fiind adresate performerilor în matematică, aici au avut acces doar cei care au dorit să facă matematică, au dorit să performeze în acest domeniu, deci nu au fost cazuri de elevi aflați în situații de risc.