Descriere

Proiectul se doreşte a fi o informare culturală despre tradiţiile și simbolurile din Marea Britanie. Activitățile proiectate au rolul de a plasa elevii în situații de comunicare similare celor din viața reală, dezvoltând abilitățile de comunicare și totodată încrederea în sine. Prin urmare, prin dialoguri minimale, jocuri, poezii și cântece, elevii vor dobândi o atitudine mai degajată și mai sigură ca vorbitori de limba engleză.
Scopul parteneriatului îl reprezintă colaborarea dintre unitățile de învățământ în vederea organizării și desfăşurării de activităţi extrașcolare la disciplina limba engleză.
Obiectivele generale sunt: dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de însuşirea limbii engleze în şcoală, dezvoltarea unui comportament de cooperare între membrii grupului din care facem parte, stimularea interesului pentru cercetarea mai amănunţită a lucrurilor necunoscute de elevi în acest domeniu.
Activitățile desfășurate au fost de actualitate venind în întâmpinarea elevilor care și-au desfășurat orele în mediul online și care sunt deja familiarizați cu tehnologia. Am încercat să folosesc tehnologia pusă la dispoziția lor de către unitatea școlară iar pe lângă aceasta am adus în fața lor o parte din noutățile mediului online pentru a ne ajuta să parcurgem tema proiectului.
Cadrele didactice au desfășurat două activități principale alături de elevi. Prima a fost una la nivelul fiecărei clase unde elevii au realizat desene, colaje, felicitări, ppt.-uri pe care le-au prezentat celorlalți la întâlnirea din online.
A doua activitate s-a desfășurat în mediul online sub forma a două întâlniri. Fiecare întâlnire a fost cu o temă și cu o altă denumire: „British customs and traditions” and „British life and culture” Au participat 28 de elevi din două unități școlare și au avut de parcurs activitățile pregătite. Am căutat numeroase filmulețe, prezentări power-point și jocuri de pe site-ul Wordwall după cum urmează:
• scurtă prezentare a fiecarei zone de unde provin elevii 5-10 min
• prezentarea Regatului 10 min
https://slideplayer.com/slide/6064922/
https://slideplayer.com/slide/10989339/
• un joc in wordwall despre Regatul Unit- elevii primesc online link-ul și apoi trimit ce au rezolvat 5-10 min

• în același timp unii joacă acest joc

• prezentarea Londrei și vizionarea un filmuleț 5-7 min
https://en.ppt-online.org/134904
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70
• elevii vor avea din nou un joc 5 min

Timpul de lucru al fiecărei activități a fost stabilit pentru a nu depăși ora de curs. Întâlnirile online au avut loc pe Meet. Elevii au reușit să-și exprime părerea despre cele vizionate în filmulețe și să interacționeze unii cu ceilalți. Elevii au prezentat lucrările lor din prima activitate și au făcut un mic concurs de completare și traducere a textelor referitoare la simbolurile și tradițiile engleze. Aceștia s-au jucat descoperind împreună noi informații despre Marea Britanie.
A doua întâlnire online a avut la bază fișe de lucru. Fiecare cadru didactic împreună cu elevii a parcurs aceste fișe câteva minute după care au dat pe rând răspunsurile. Și de data aceasta activitatea s-a bazat pe conversațiile dintre elevi și argumentarea unor opinii legate de subiectul proiectului.
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/countries_and_nationalities/london/LONDON_PICTIONARY_INFORMATIO_397113/
https://www.liveworksheets.com/yr284403kr
Pentru a putea organiza și desfășura aceste activități am realizat o clasă separat pe Google Class-room numită ”Activitate limba engleză”. Acolo am postat toate activitățile ce urmau a fi desfășurate în online dar și cerințele de la prima activitate de la nivelul fiecărei clase.
Elevii au avut de răspuns în Google-form la cinci întrebări pentru a observa cât au fost de interesante activitățile și dacă ar mai dori pe viitor să le reia și cu alte școli.
Prin intermediul chestionarului elevii au fost rugați să aprecieze activitatea din punct de vedere al cunoștințelor dobândite, al timpului alocat, al organizării.
Chestionarul este:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeELbAlWIUTQfo-UrlGLTHCx1w0wI5W-1HbagUD9l2B-XQ5fA/viewform?usp=sf_link
Pe baza răspunsurilor la aceste întrebări se poate observa gradul de interes al majorității elevilor care au participat din clasa reprezentată de Școala Gimnazială Zam. A avut succes fiind interesantă, interactivă și foarte bine organizată ca timp și resurse, cele mai apreciate fiind jocurile desfășurate pe site-ul Wordwall. Elevii ar mai relua oricând activitățile și cu alte clase partenere din alte unități școlare.
Impactul activităților au fost:
– Întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate;
– Dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi extracurriculare;
– Implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii;
– Continuitatea: dezvoltarea de parteneriate cu alte şcoli din zonă, elaborarea de noi proiecte în viitor, atragerea părinţilor, ai altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii.
– Elevii aflați în situații de risc au avut ocazia să participe și să cunoască alți elevi cu posibile similitudini. Cele două școli aflându-se în mediul rural cuprind elevi în situații de risc: cei din familii cu probleme financiare sau sociale și cei care se află în familiile asitenților maternali.
Activitățile s-au încheiat cu o recompensarea elevilor. La finalul anului școlar, fiecare elev a primit două fișe de lucru pentru a-și exersa noile informații despre simbolurile, personalitățile, sărbătorile, tradițiile și obiceiurile Regatului Unit al Marii Britanii. Pe lângă această recompensă aceștia au fost evidențiați la serbarea de sfârşit de an şcolar.
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/countries_and_nationalities/the_united_kingdom/The_UK_board_game_for_intermed_527040/
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/united-kingdom/uk-icons-pictionary/73641
Consider că proiectul a fost un succes reușind să implic atât elevii Școlii Gimnaziale Zam cât și elevii școlii partenere. Împreună am reușit să mobilizăm elevii și să le creăm condiții de desfășurarea a tuturor activităților. Am fost sprijinită de părinții clasei a VI-a și de colegii mei care au aflat de proiect și îl consideră de actualitate. Pe viitor ar dori să-l pună în practică la disciplinele lor alături de alți parteneri din alte școli.