Descriere

Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu reprezentanți ai părinților,reprezentanți ai Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest:expert învățământ Velibor Mladenovici angajat al Centrului de Dezvoltare Academică și masterand al Managementului Educației-Daniela Valache.Analiza de nevoi s-a desfășurat pe două niveluri,cantitativ și calitativ astfel:aplicarea de chestionare(pentru elevi și cadre didactice)și observarea directă a climatului educațional de la nivelul clasei.
Aplicarea chestionarelor Children s Social Behavior Scale-Self Report,atât grupului țintă,cât și grupului de control.În urma centralizării datelor,s-a întocmit un program ce a inclus mai multe activități:Super-puterea mea,Cercul încrederi,Eroul nostru.În cadrul activităților,s-au utilizat metode diverse :jurnalul de reflexie,simularea,debriefing,prin intermediul cărora elevii au avut de îndeplinit mai multe sarcini de lucru:descopăerirea calităților colegilor,identificarea modalității de a pătrunde într-un grup,conturarea unui personaj,din hârtie,la nivel de grup,oferindu-i toate trăsăturile pe care și le-ar dori ca ei înșiși să le posede.

Scopul activității

Reducerea comflictelor în rândul elevilor,prin dezvoltarea comportamentului social,la nivelul clasei de elevi și încurajarea interacțiunii non-agresive.

Obiectivele educaționale ale activității

 • dezvoltarea responsabilităților sociale și formarea deprinderilor de interacțiune socială;
 • întâlnirea coeziunii și sintalității clasei;
 • includerea elevilor din categorii aflate în situații de risc prin interacțiune non-agresivă;
 • îmbunătățirea climatului educațional prin folosirea proceselor de rezolvare a conflictelor-
 • soluționarea problemelor de grup,negocierea și medierea;
 • reducerea violenței prin aplicarea strategiilor de rezolvare a conflictelor;
 • încurajarea lucrului în echipă prin implicarea activă în comunitate.
 • Relevanța activității

  În cadrul grupului țintă participant există elevi aflați în situații de risc fie prin situația materială precară, fie aparține etniei rome, fie au unul sau ambii părinți plecați în străinătate. La acești elevi se simte cu precădere necesitatea implementării unui astfel de program care să faciliteze integrarea lor socială și sentimentul de peer-acceptance.

  În primul rând, rezolvarea conflictelor în modalități ce arată convingeri ferme promovează și păstrează relațiile, drept urmare facilitând crearea legăturilor care sunt esențiale în dezvoltarea rezilienței. Continuarea și îmbunătățirea relațiilor este un prim efect atunci când conflictele sunt rezolvate în mod pașnic, iar legăturile reprezintă factorul de protecție principal în dezvoltarea comportamentelor sănătoase. În al doilea rând educația pentru rezolvarea conflictelor dezvoltă reziliența prin convingerea tinerilor că au puterea de a-și controla propriile comportamente prin luarea deciziilor care le satisfac nevoile.

  În cele din urmă, oferindu-le tinerilor oportunități de a-și rezolva conflictele în mod pașnic, un program de educație pentru rezolvarea conflictelor trimite tinerilor implicați un mesaj puternic ce declanșează încredere și capacitate. Astfel este creat un mediu în care se pot ivi caracteristicile rezilienței. Abilitățile de bază ale rezolvării conflictului – orientarea, percepția, emoția, comunicarea, gândirea creativă și abilități de gândire critică – sunt aceleași abilități și îndemânări care formează temelia pentru dezvoltarea și întărirea rezilienței la tineri.