Descriere

Motivația participării:
Uniunea Europeană sprijină statele membre în eforturile de a oferi cetățenilor cea mai bună educație și formare. De asemenea ,promovează multilingvismul în Europa contribuind la predarea și învățarea limbilor străine,încurajând mobilitatea studenților ,a stagiarilor . a profesorilor și a tinerilor și facilitând schimburile de experiență și de informații . ”
Plecând de la această premisă , ne propunem prin prezentul proiect familiarizarea elevilor cu valorile ,tradițiile și dezideratele Uniunii Europene , in condițiile in care și țara noastră este parte integrantă a acesteia. Mai mult ,prin acest proict vom realize o serie de activități prin care elevii să cunoască specificul și literatura câtorva dintre țările membre ale UE.
În acest an 2020-2021 am implementat proiectul ,, Suntem români , suntem europeni ! ” care s-a adresat elevilor din clasa a II-a ai Școlii Primare Nr.3 Novaci , satul Novaci ,localitatea Mihăilești , județul Giurgiu. Coordonatorul principal al proiectului , profesor Pavelescu Ana-Maria .
Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit stimularea curiozității și creativității elevilor , dorinței de cunoaștere și spiritului de echipă.