Descriere

Proiectul își propune desfăşurarea de activităţi în scopul conştientizării importantei evenimentelor istorice, a semnificaţiei zilei de 1 Decembrie 1918 precum şi a consecinţelor actelor istorice asupra poporului și statului român.

Scopul activității

❖ Dezvoltarea, consolidarea și promovarea cunoștintelor referitoare la unire- ca ideal permanent al românilor de pretutindeni, a valorilor naționale și a sentimentului patriotic ❖ Stimularea interesului elevilor și a întregii comunități, pentru cunoaşterea și valorizarea istoriei, a identităţii româneşti, a sentimentului de apartenenţă la comunitatea locală și națională prin diverse activități ❖ Antrenarea persoanelor și din afara şcolii în activităţile de documentare și de celebrare a Centenarului Marii Uniri.

Obiectivele educaționale ale activității

OBIECTIVE PRIVIND ELEVII
➢ să utilizeze informaţiile dobândite prin documentare bibliografică și istorică, vizită/excursie, vizionare etc., în compoziţii de tipul eseului, articolului, creației literare sau artistice, prezentării power point etc;
➢ să participe activ și cu entuziasm la acţiuni omagiale desfăşurate în cadrul școlii și a comunităţii
➢ să localizeze în timp şi spaţiu evenimente istorice;
➢ să colaboreze cu colegii în vederea obținerii unui produs finit;
➢ să formuleze puncte de vedere/ opinii personale cu privire la evenimente, fapte, personalităţi din trecut şi din prezent.

OBIECTIVE PRIVIND MEMBRII COMUNITĂȚII
 să se implice în derularea activităţilor;
 să facem din comuna noatră un exemplu de mândrie națională
 să participăm împreună la activități de voluntariat, acțiuni de binefaceri etc.

Relevanța activității

 Am învățat să exersăm “mecanismele cetateniei”;  Am învățat că patriotismul anului 2018 este sinonim cu implicarea civică;  Am învățat că prin proiecte de voluntariat putem face ceva pentru semenii noștrii, pentru țara noastră;  Am învățat că solidaritatea umanizează;  că împreună putem clădi o lume mai bună;  Am învățat acțiunea, implicarea, participarea, empatia este modul cel mai bun de a ne demonstra patriotismul;  Am învățat cum să ne manifestăm iubirea față de țară, arătând respect față de compatrioții noștrii , pentru că așa cum spunea Mihail Sadoveanu ,, Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.”;  Am învățat că noţiunea de patrie, ţară, dragostea pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi dragostea faţă de familie, de cei dragi, de locul natal sunt rațiunea noastră de a fi și de a exista;  Am învățat să spunem ,,La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români!,,