Descriere

„Participanții proiectului, elevii ciclului primar din cadrul Liceului Tehnologic Drăgănești-Olt, în proporție de 85% minorități rrome, s-au familiarizat cu ot ce ține de: port, tradiții, obiceiuri românești dar și cu marii înfăptuitori ai UNIRII.
Originalitatea și creativitatea s-a realizat prin creații artistice autentice, conștientizarea cetățeniei naționale în rândul elevilor de etnie rromă din ciclul primar.

Scopul activității

Promovarea evenimentelor legate de desăvârșirea unității național-statale; Formarea în rândul elevilor a sentimentului de apreciere, respectare și promovare a valorilor autentice românești, prin ansamblul activităților educativ-formative, complementare procesului de învățământ. Consolidarea sentimentului patriotic în rândul minorităților rrome dar și îmbogățirea noțiunilor istorice.

Obiectivele educaționale ale activității

Cunoașterea elementelor de istorie, geografie, religie care definesc portretul poporului român; Stimularea dorinței de pătrundere în spiritualitatea românească; Însușirea și consolidarea cunoștințelor despre împrejurările care au favorizat Marea Unire. Conștientizarea importanței jertfei umane și materiale a românilor pentru înfăptuirea visului de veacuri: UNIREA; Dezvoltarea sentimentului patriotic; Cinstirea tuturor evenimentelor cu caracter istoric; Lecturarea textelor istorice și literare; Integrarea tuturor elevilor în activitățile derulate.

Relevanța activității

În cazul elevilor din cadrul școlii am reușit să-i sensibilizăm, să le implementăm dragostea de țară, de neam dar și faptul că, noi toți suntem români, indiferent de rasă, culoare, etnie.