Descriere

Anual, în perioada septembrie-decembrie, participanții la concurs (elevi din clasele III-VIII) trimit scrierile la adresa Școlii Gimnaziale ”Nagy Imre” Miercurea Ciuc. În ianuarie-februarie, juriul alege cele mai bune scrieri și le distribuie elevilor claselor I-II pentru ilustrare. După jurizarea desenelor are loc redactarea volumului. Identitatea autorilor lucrărilor care apar în antologie este dezvăluită doar în acest moment. Prezentarea de carte (cu cod ISBN din 2011) și premierea celor mai bune scrieri pe categorii de vârstă (primar și gimnazial) și genuri literare (povești, nuvele, versuri) se organizează în jurul Zilei Internaționale a Copiilor.

Scopul activității

Descoperirea talentelor creative în rândul elevilor din clasele V-VIII la nivelul unității de învățământ și la nivel județean, pregătirea, precum și promovarea lor prin asigurarea unui for de exprimare pentru aceștia.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Exprimarea de către elevi prin versuri și proză a sentimentelor, viselor si aspirațiilor, precum și a părerilor, criticilor despre lume și societate;
 • Dezvoltarea capacității de analiză și de sintetizare a informațiilor, de structurare a mesajului scris, obținerea simplității și clarității în comunicare;
 • Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu mesaje scrise;
 • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului scris asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi scrisul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social;
 • Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;
 • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală;
 • Descoperirea faptului că scrierea poate fi, în afară de un exercițiu de scriere de compuneri în diferite contexte formale, și creație literară, o modalitate de exprimare, de căutare și de cunoaștere a sinelui;
 • Dezvoltarea respectului față de carte.
 • Relevanța activității

  Orice copil are nevoie de atenție. Cu cât mediul din care provine elevul sau însuși elevul este dezavantajat din orice punct de vedere, nevoia lui pentru atenție mai mare. Nevoia lor pentru exprimarea sentimentelor, a viselor și aspirațiilor, precum și a părerilor, criticilor despre lume, societate devine mai puternică. Acești copii foarte repede pot fi etichetați ca fiind mai puțin talentați ca ceilalți. În antologie sunt prezenți elevi din reședința de județ și până la cele mai mici sate din județ. Apariția scrierilor este un feed-back puternic către elev, dar și către mediul din care provine elevul, că este capabil de a crea lucrări valoroase, și acestea sunt apreciate de societate. Ca urmare a Regulamentului de participare, oricare elev poate trimite scrieri, chiar mai multe, deoarece participarea este condiționată de folosirea unui pseudonim, care este dezvăluit doar după redactarea volumului și alegerea premianților.